Achternaam voor uw kind kiezen

Ouders kunnen samen kiezen welke achternaam hun eerste kind krijgt. U geeft de gekozen achternaam door aan de gemeente. Dit doet u bij de geboorteaangifte, uiterlijk 3 dagen na de geboorte. Kinderen die daarna worden geboren, krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind.

U kunt hiervoor online een Afspraak maken of via (020) 496 21 21.

Achternaam kind kiezen bij getrouwd stel

Het eerste kind van een getrouwd stel krijgt vanzelf de achternaam van de vader. U kunt als ouders ook besluiten om het kind de achternaam van de moeder te geven. 

Achternaam kind kiezen bij ongetrouwd stel

Bij ongetrouwde ouders krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Op het moment dat de vader het kind erkent, kunt u ervoor kiezen dat het kind de naam van de vader krijgt. De moeder moet hiervoor persoonlijk toestemming geven. De kinderen die hierna uit deze relatie worden geboren, krijgen dezelfde achternaam.

Heeft het kind twee moeders, dan geldt: 

  • U bent getrouwd of heeft samen een geregistreerd partnerschap. Als de zaaddonor onbekend is en u een verklaring van de Stichting Donorgegevens aanlevert, krijgt het kind automatisch de achternaam van de meemoeder. Dit is de vrouwelijke partner of echtgenote van de biologische moeder. Kinderen die hierna worden geboren, krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind. U kunt besluiten het kind de achternaam van de biologische moeder (de moeder die gebaard heeft) te geven. Geef dit uiterlijk bij de geboorteaangifte door aan de gemeente.
  • Bent u niet getrouwd of geregistreerd partners? Of heeft u een bekende zaaddonor gebruikt? Uw kind krijgt automatisch de naam van de biologische moeder. Als de meemoeder het kind erkent, kunt u ervoor kiezen dat het kind haar achternaam krijgt. De biologische moeder moet hiervoor toestemming geven.

Naamgeving van andere ouder 

U mag de achternaam van uw kinderen nog 1 keer veranderen in die van de andere ouder. Dit mag als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

  • Is het kind jonger dan 12 jaar? Dan moet de moeder toestemming geven voor de naamsverandering.
  • Is het kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan moeten de moeder en het kind beiden toestemming geven voor de naamsverandering.
  • Is het kind 16 of ouder? Dan moet het kind toestemming geven voor de naamsverandering. Hier moet het kind voor tekenen. 

Uw kind krijgt automatisch een achternaam. Als u het met deze achternaam eens bent, hoeft u niets door te geven. Wilt u een andere achternaam voor uw kind?

Zo kiest u een andere achternaam voor uw eerste kind:

  • U komt samen met uw partner persoonlijk langs bij de gemeente.
  • U neemt allebei een geldig identiteitsbewijs mee.
  • U kiest de achternaam uiterlijk bij de geboorteaangifte.

Lees meer over geboorteaangifte.