Vernieuwen speelplek Reinier Noomsstraat

We gaan de speelplek Reinier Noomsstraat vernieuwen. Voor het opknappen van de speelplek moet een nieuw ontwerp gemaakt worden. We vinden het belangrijk om omwonenden en de kinderen die gebruiken maken van de speelplek hierbij te betrekken. Daarom hebben we om te beginnen een paar vragen opgesteld voor het ophalen van alle wensen. De reacties gebruiken voor het laten maken van drie ontwerpen.


De vragenlijst kan tot uiterlijk 3 juni 2022 worden ingevuld. Alvast bedankt voor het invullen.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de inhoud van de brief of de vragenlijst? Dan kunt u contact opnemen met de heer E. Valkenburg van de afdeling Buurt/ Duo+ op telefoonnummer (020) 496 21 21 of via e-mail gemeente@ouder-amstel.nl.