Spelregels subsidieaanvraag Sportakkoord

De subsidieaanvraag is onderhevig aan onderstaande spelregels.

Beschikbaar budget per aanvraag

 • Per aanvraag wordt er maximaal € 1.000,- ter ondersteuning van de activiteit beschikbaar gesteld;
 • Het kernteam kan in uitzonderlijke gevallen besluiten af te wijken van bovenstaand bedrag en geeft in de motivatie een toelichting hierover.

Aanvraagprocedure

 • De aanvraagronde vindt plaats van 7 april tot 22 mei 2022; 
 • Aanvragen die te laat worden ingediend, zullen buiten behandeling worden gesteld; 
 • Bij de aanvraag moet door de aanvrager een opgesteld aanvraagformulier worden ingediend;
 • De aanvrager ontvangt, uiterlijk 10 juni 2022, een terugkoppeling van het kernteam op de ingediende aanvraag. 

Toetsing en beoordeling aanvragen

 • Het kernteam toetst en beoordeelt de aanvragen voor projecten en activiteiten in het kader van het Sportakkoord Ouder-Amstel. 
 • Het kernteam maakt gebruik van onderstaande beoordelingscriteria en voorwaarden waar een activiteit aan dient te voldoen: 

Vestigingsplaats van de aanvrager/uitvoerder

 • Aanvrager dient een in Ouder-Amstel gevestigde organisatie te zijn of een regionaal gevestigde organisatie met uitvoerende werkzaamheden in Ouder-Amstel;

Locatie van het project of activiteit

 • Het project mag plaatsvinden in zowel Ouderkerk als Duivendrecht. Het hoeft niet in beide kernen tegelijk gerealiseerd te worden. 
 • Er wordt bij de beoordeling van de ingediende aanvragen wel gekeken naar een evenwichtige verdeling van de projecten tussen beide kernen. 

Aanvraag dient aan te sluiten bij een van de thema’s en ambities uit het Lokaal sportakkoord Ouder-Amstel:

 • In het lokale sportakkoord wordt uitgegaan van vijf onderstaande thema’s: 
  • Vitale sportaanbieders
  • Duurzame sportinfrastructuur 
  • Vaardig in beweging 
  • Positieve sportcultuur 
  • Voor iedereen (inclusief)
 • Binnen ieder thema worden ambities genoemd in het lokaal sportakkoord. Er wordt gekeken of de activiteit bijdraagt aan de ambities uit het sportakkoord. Het Sportakkoord kunt u opvragen via: webredactie@duoplus.nl.  

Samenwerking

 • Er dient een samenwerking te zijn tussen minimaal twee verschillende organisaties die gevestigd of werkzaam zijn in Ouder-Amstel. Dit kan bijvoorbeeld een sportvereniging en een welzijnsorganisatie zijn of twee verschillende sportverenigingen. 

Aanbod  

 • Het dient te gaan over nieuw sport- en beweegaanbod of een uitbreiding/verbetering van bestaand aanbod. 
 • Het nieuwe aanbod dient niet geen afbreuk te doen aan al bestaand aanbod. 

Continuering

 • De subsidie is bedoelt om een activiteit op te starten. Er dient duidelijk gemaakt te worden hoe de activiteit in de toekomst vervolg krijgt zonder subsidie en wat er nodig is voor dat vervolg. 

Begroting 

 • Bij een aanvraag dient, ter onderbouwing van de kosten, een begroting worden ingediend. Hierin moeten de kosten voor benodigde materialen, kosten voor inzet van professionals/vrijwilligers en overige kosten worden opgenomen. 

Cofinanciering 

 • Er dient een eigen bijdrage te zijn voor het project. Dit kan een financiële bijdrage zijn of in natura (goederen/diensten).