Subsidieregeling ‘lokaal sportakkoord Ouder-Amstel'

Als sport- en beweegaanbieder of andere (maatschappelijke) organisatie wil je graag activiteiten organiseren die bijdragen aan een vitaal sport- en beweegklimaat in de gemeente Ouder-Amstel. Om hierbij te helpen, is door de kerngroep van het Lokaal Sportakkoord tijdelijk de subsidieregeling ‘Sportakkoord Ouder-Amstel’ in het leven geroepen.

Via het aanvraagformulier Incidentele subsidie Lokaal Sportakkoord (pdf, 110 kB) kunt u de aanvraag voor subsidie indienen. Dit kan tussen 7 april en 22 mei 2022.   

Waar moet een activiteit aan voldoen

Sport- en beweegaanbieders, zorg- en onderwijsinstellingen en andere (maatschappelijke) organisaties kunnen een bijdrage uit de subsidieregeling ontvangen voor nieuw sport- en beweegaanbod of uitbreiding/verbetering van het bestaande aanbod.

Lees op Spelregels subsidieaanvraag de spelregels waaraan de activiteit moet voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie.   

Sportakkoord Ouder-Amstel

Het sportakkoord Ouder-Amstel focust zich op de kwaliteit en duurzaamheid van het aanbod van verschillende aanbieders, zodat veel inwoners van de gemeente een leven lang plezier kunnen beleven aan sport en bewegen. Nu en in de toekomst. Onze ambities daarbij zijn onder andere:

  • Open en flexibele verenigingen; 
  • Toegankelijke en rookvrije sportaccommodaties;
  • Betaalbare sport;
  • Aanbod dat past bij de vraag van inwoners; 
  • Aantrekkelijk bestuurs- en vrijwilligerswerk, ook voor de jeugd;  
  • Uitdagende buitenruimte;
  • Samenwerking sport- en beweegaanbieders met zorg, welzijn, onderwijs en andere domeinen. 

Wilt u het volledige sportakkoord lezen, stuur dan een mail naar: webredactie@duoplus.nl dan mailen we u het pdf-document toe.