Vernieuwen speelplek Jonge Linde

We gaan de speelplek Jonge Linde vernieuwen. Voor het opknappen van de speelplek moet een nieuw ontwerp gemaakt worden. We vinden het belangrijk om omwonenden en de kinderen die er spelen erbij te betrekken. Daarom hebben we u hier een paar vragen over gesteld.

De wensen en de reacties die we via de vragenlijst (deze kon u tot en met 21 april 2023.invullen) hebben gekregen, gebruiken we voor het laten maken van een ontwerp. We vragen drie leveranciers om een ontwerp te maken. Als deze klaar zijn, dan ontvangt u een brief om te stemmen op een van de ontwerpen. 

Vragen?

Heeft u nog vragen over de inhoud van de brief of de vragenlijst? Dan kunt u contact opnemen met de heer E. Valkenburg van de afdeling Buurt/ Duo+ op telefoonnummer (020) 496 21 21 of via e-mail gemeente@ouder-amstel.nl.