Vernieuwen speelplek Jan Benninghweg

We gaan de speelplek Jan Benninghweg vernieuwen. Voor het opknappen van de speelplek moet een nieuw ontwerp gemaakt worden. We vinden het belangrijk om omwonenden en de kinderen die gebruiken maken van de speelplek hierbij te betrekken.

Vragenlijst gesloten

U kunt niet meer uw wensen doorgeven, omdat de vragenlijst gesloten is. U vindt de resultaten van de vragenlijst binnenkort terug op deze pagina.  
De resultaten verwerken we in een aantal ontwerpen. U kunt daarna uw stem uitbrengen op uw favoriete ontwerp. We houden u op de hoogte. 

Vragen?

Heeft u nog vragen over de inhoud van de brief die u heeft ontvangen of over de vragenlijst? Dan kunt u contact opnemen met de heer E. Valkenburg van de afdeling Buurt/ Duo+ op telefoonnummer (020) 496 21 21 of via e-mail gemeente@ouder-amstel.nl

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens (AGV)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelt wat er allemaal wel en niet mag met de persoonsgegevens van mensen, zoals die gebruikt worden bij de vragenlijst. 
De vragenlijst loopt via een Google-platform. Google registreert unieke 'identificatie tokens' van haar gebruikers/bezoekers. Dit is een reeks cijfers of karakters die geheim is en soms ook uniek. Identificatie tokens kunnen zijn: IMEI-nummer van een telefoon, IP-adres (een IP-adres is uw unieke adres op het internet), keuze van browser of app. Indien u al ingelogd bent op een Google-account op uw apparaat dan worden de antwoorden van de vragenlijst opgeslagen onder uw account.