Klacht indienen

Dien een klacht in als u niet tevreden bent over de dienstverlening van de gemeente Ouder-Amstel. Dat kunt u doen via DigiD, per post of telefonisch.    

U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als:

 • U vindt dat u het antwoord, de oplossing of een product niet op tijd heeft gekregen of
 • U niet tevreden bent over de kwaliteit van het antwoord, de oplossing of het product of
 • U niet correct bent behandeld door een medewerker

Logo DigiDKlacht over de gemeente 

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een eerste bericht
 • Na uiterlijk 6 weken geeft de gemeente een inhoudelijke reactie

Stuur een brief met uw klacht naar: Gemeente Ouder-Amstel, Vondelstraat 1, 1191 BD Ouderkerk aan de Amstel. Of geef telefonisch uw klacht door via (020) 496 21 21.  

Als u een klacht indient via DigiD, per post of telefoon, stuur dan de volgende gegevens mee:

 • De datum
 • De locatie
 • Eventueel de naam van de betreffende medewerker of afdeling

Deze gegevens heeft de gemeente nodig om de klacht goed te kunnen behandelen.

Als u het niet eens bent met de beslissing van het college van burgemeester en wethouders, kunt u hulp krijgen van de Nationale ombudsman. Het postadres is: Postbus 93122, 2509 AC Den Haag. 

U moet de Nationale ombudsman daarvoor binnen een jaar nadat uw klacht door de gemeente is afgehandeld benaderen. Dat kan schriftelijk, digitaal of telefonisch. Als u twijfelt over een verzoek tot behandeling bij de Nationale ombudsman, bel dan het (gratis) telefoonnummer 0800 - 335 55 55, of kijk op de website van de Nationale ombudsman.

Kijk voor meer informatie over bezwaar indienen en melding doen ook op onze site: 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.