Herinrichting openbare ruimte

Het ontwerp voor de openbare ruimte van de Zonnehof is tot stand gekomen met behulp van bewoners van de flats, de scholen en enkele ouders uit de MR’en. Nadat het college dit ontwerp heeft vastgesteld, is in maart 2019 gestart met de werkzaamheden in de Zonnehof.

De herinrichting wordt gefaseerd uitgevoerd zodat het gebied ten alle tijden bereikbaar blijft en de bomen niet in 1 keer gekapt hoeven worden. Het gebied rond Neptunus is als eerste aangepakt. In deze fase wordt ook de natuurlijke speeltuin aangepakt. Vervolgens zijn de werkzaamheden verplaatst naar Mercurius, waarna de Astronautenweg aan de beurt is. Het asfalt wordt verwijderd en vervangen door straatstenen. Hierdoor krijgt de Astronautenweg meer het uiterlijk van een 30km/u-weg. Tevens wordt hierbij een schoolzone aangelegd zodat fietsende en lopende kinderen veilig de scholen kunnen bereiken.

Vanwege de droogte kunnen nieuwe vaste planten en bomen in deze delen nog niet aangeplant worden. Dat zal dus in het najaar gebeuren.

 plattegrond herinrichting openbare ruimte zonnehof  herinrichting openbare ruimte zonnehof

herinrichting openbare ruimte zonnehof

Natuurlijke speeltuin

Een onderdeel van de openbare ruimte is de natuurlijke speeltuin. Met de scholen in de Zonnehof is samen met de ontwerper en gemeente een participatieproces opgezet om zo de kinderen van Duivendrecht te betrekken bij het ontwerp van deze natuurlijke speeltuin. De aanleg van de natuurlijke speeltuin is ook gestart in de eerste fase van de werkzaamheden. Wanneer de speelaanleidingen gekeurd zijn, kunnen de hekken verwijderd worden en het spelen beginnen.

  schets herinrichting openbare ruimte zonnehof  

herinrichting openbare ruimte zonnehof   herinrichting openbare ruimte zonnehof

Meer informatie

  • Tekening bij kapvergunning (pdf, 486 kB)
  • Zonnehof boekje DO2 (pdf, 8 mB)
  • Plantekening Zonnehof (pdf, 3 mB)
  • Schetsontwerp natuurlijke speeltuin Zonnehof (pdf, 934 kB)

Wilt u een van bovenstaande ontwerptekeningen of het Zonnehof boekje inzien, mail dan naar webredactie@duoplus.nl.