Onderhoud Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadhuislaan

Door het inklinken van de veenondergrond is het openbaar gebied van de Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadhuislaan gezakt. Om de rijweg maar ook de riolering onder de weg weer terug op hoogte te brengen gaat de gemeente beginnen met het project "Groot Onderhoud Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadhuislaan".

De werkzaamheden onder de grond 

In de Prins Hendrikstraat gaan we het bestaande hoofdriool vervangen en een gescheiden stelsel aanleggen. (Het regenwater wordt dan gescheiden van het overige rioolwater). Dit gescheiden stelsel is al aangebracht in de Vondelstraat en Raadhuislaan en functioneert hier goed. Hierdoor worden er geen werkzaamheden aan het hoofdriool in de Vondelstraat en Raadhuislaan uitgevoerd.

kaartje projectgebied Vondelstraat
Afbeelding: Kaartje projectgebied Vondelstraat

De inrichting 

De inrichting boven de grond blijft nagenoeg hetzelfde. De bestrating wordt zo veel mogelijk hergebruikt en het blijft een 30-kilometer zone. Een uitzondering is het deel bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Daar willen wij de bestaande natuurstenen verharding vervangen, omdat er veel klachten zijn over de gladheid, en de oneffenheid.

Reactienota en Definitief Ontwerp

Op het Voorlopig Ontwerp hebben wij enkele reacties ontvangen. Alle reacties kunt u in de Reactienota Definitief Ontwerp, (pdf, 73 kB) lezen. De reacties hebben geen aanleiding gegeven om het Voorlopig Ontwerp aan te passen. Hierdoor is het ontwerp definitief vastgesteld. Het Definitieve Ontwerp kunt u hieronder downloaden. U kunt het ontwerp ook op eigen gelegenheid inzien in het gemeentehuis. Hiervoor moet u wel een afspraak maken. Dit kan online via de website of telefoon (020) 496 21 21.

Afbeelding Definitief ontwerp Prins Hendrikstraat Vondelstraat Raadhuislaan
Afbeelding: Definitief ontwerp Prins Hendrikstraat Vondelstraat Raadhuislaan

Planning

Nu het Definitief Ontwerp is vastgesteld wordt het werk voorbereid om aan te besteden. Deze aanbesteding vindt vlak na de zomer plaats. Wij verwachten om in oktober van dit jaar te kunnen beginnen met de werkzaamheden. Het werk wordt in fases uitgevoerd. Voor aanvang ontvangt u hierover nog een brief. Hierin wordt uitleg gegeven over de fasering en hoe uw woning en het gemeentehuis bereikbaar blijven. 

Informatie

Wanneer u vragen heeft over dit project, dan kunt u contact opnemen met de heer Maas. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (020) 496 21 21 op maandag tot en met donderdag en vrijdagochtend, of per e-mail via gemeente@ouder-amstel.nl.

Documenten