Onderhoud Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadhuislaan

Door het inklinken van de veenondergrond is het openbaar gebied van de Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadhuislaan gezakt. Om de rijweg maar ook de riolering onder de weg weer terug op hoogte te brengen gaat de gemeente beginnen met het project "Groot Onderhoud Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadhuislaan".

De werkzaamheden onder de grond 

In de Prins Hendrikstraat gaan we het bestaande hoofdriool vervangen en een gescheiden stelsel aanleggen. (Het regenwater wordt dan gescheiden van het overige rioolwater). Dit gescheiden stelsel is al aangebracht in de Vondelstraat en Raadhuislaan en functioneert hier goed. Hierdoor worden er geen werkzaamheden aan het hoofdriool in de Vondelstraat en Raadhuislaan uitgevoerd.

kaartje projectgebied Vondelstraat
Afbeelding: Kaartje projectgebied Vondelstraat

De inrichting 

De inrichting boven de grond blijft nagenoeg hetzelfde. De bestrating wordt zo veel mogelijk hergebruikt en het blijft een 30-kilometer zone. Een uitzondering is het deel bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Daar willen wij de bestaande natuurstenen verharding vervangen, omdat er veel klachten zijn over de gladheid, en de oneffenheid.

Uw wensen en verbeteringen

In november 2020 is er een enquête gehouden onder de aanwonenden van dit project voor het ophalen van wensen en verbeteringen. Uit de ontvangen reacties blijkt dat er om veel kleine aanpassingen wordt gevraagd en één relatief grote aanpassing in de Prins Hendrikstraat. Alle reacties zijn meegenomen in een Reactie nota Voorlopig Ontwerp. Hierin vindt u terug of wij uw suggestie hebben meegenomen of gemotiveerd is afgewezen. 

Wij hebben ook een grote aanpassing gemaakt voor de Vondelstraat. Aan de hand van alle inbreng is een Voorlopig Ontwerp opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit Voorlopig Ontwerp vastgesteld (zie hieronder).  U kunt ook het Voorlopig Ontwerp op eigen gelegenheid en op afspraak inzien in het gemeentehuis.

Voorlopig ontwerp Prins Hendrikstraat Vondelstraat Raadhuislaan
Afbeelding: Voorlopig ontwerp Prins Hendrikstraat Vondelstraat Raadhuislaan

Het vast stellen van het ontwerp

Voor het Definitief Ontwerp betrekken wij wederom alle aanwonenden van dit project. Wilt u als aanwonende reageren op het Voorlopig Ontwerp, vul dan het reactieformulier in dat u met de post heeft ontvangen. Wij verzoeken u het formulier volledig in te vullen en uiterlijk 14 juni 2021 aan de gemeente te retourneren. U kunt ook contact opnemen met de heer Maas, bereikbaar via telefoonnummer (020) 496 21 21. 

Nadat de reactietermijn is verstreken worden de op- en aanmerkingen beoordeeld op technische en financiële haalbaarheid. Vervolgens worden deze opgenomen in het Definitief Ontwerp, of we geven gemotiveerd aan waarom het niet wordt meegenomen. Hierover ontvangt u bericht. 

Als niet aanwonende kunt u reageren via gemeente@ouder-amstel.nl, met als onderwerp "Groot Onderhoud Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadhuislaan" t.n.v. de heer Maas. U kunt ook contact opnemen met de heer Maas, bereikbaar via telefoonnummer (020) 496 21 21. Als niet aanwonende worden uw reacties helaas niet mee genomen om het Definitief Ontwerp te beïnvloeden. 

Planning

Nadat het Definitief Ontwerp is vastgesteld wordt het werk aanbesteed. De start van de werkzaamheden staat nog steeds gepland na de zomer van 2021. Het werk wordt in fases uitgevoerd. Voor aanvang ontvangt u nog een brief. Hierin wordt uitleg gegeven over de fasering en hoe uw woning bereikbaar blijft.

Informatie

Wanneer u vragen heeft over dit project, dan kunt u contact opnemen met de heer Maas. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (020) 496 21 21 op maandag tot en met donderdag en vrijdagochtend, of per e-mail via gemeente@ouder-amstel.nl.