Herinrichting Sluisplein

In 2017 heeft het college een principebesluit genomen over de uitbreiding van de Jumbo supermarkt op het Sluisplein. De gemeente is in gesprek met de Jumbo over de voorwaarden van de uitbreiding om te komen tot een moderne supermarkt. De  uitbreiding betekent dat er meer parkeerplaatsen nodig zijn op het Sluisplein. Voor een verbetering van de openbare ruimte is ook de voorbereiding voor het herinrichten van het Sluisplein gestart. Direct aanwonenden en de ondernemers aan het Sluisplein zijn eind 2019 voor het eerst hierover geïnformeerd. In 2022 begint het participatieproces met bewoners en ondernemers.

herinrichting sluisplein