Herinrichting Sluisplein

In 2017 heeft het college een principebesluit genomen over de uitbreiding van de Jumbo supermarkt op het Sluisplein. De gemeente heeft begin 2021 een anterieure overeenkomst met Jumbo gesloten waarin de afspraken en voorwaarden voor de uitbreiding zijn vastgelegd. Jumbo heeft in mei 2022 de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Voor een verbetering van de openbare ruimte is ook de voorbereiding voor het herinrichten van het Sluisplein gestart. 

Participatie

Het participatieproces met bewoners en ondernemers is gestart. Afgelopen juni is er een startoverleg geweest met een vertegenwoordiging van de ondernemers en direct aanwonenden. Het doel van het startoverleg was het ophalen van informatie over de huidige situatie, wat gaat goed en wat gaat niet goed en welke aandachtspunten moeten we meenemen bij het opnieuw inrichten van het Sluisplein.
Op basis van de aangedragen wensen en ideeën bij het startoverleg, in combinatie met de resultaten vanuit de verkeersanalyse, zijn er twee ontwerpvarianten uitgewerkt. 
Op maandag 19 september 2022 is er een inloopavond geweest waar bewoners en ondernemers de ontwerpvarianten konden bekijken. 


Afbeelding: Ontwerpvariant A 


Afbeelding: Ontwerpvariant B 

Volgende stap 

Er wordt één ontwerp verder uitgewerkt. De aangedragen opmerkingen/verbeterpunten vanuit de vorige inloopbijeenkomst worden als dat mogelijk is in dat ontwerp verwerkt. Tijdens de tweede inloopbijeenkomst wordt het definitieve ontwerp getoond. Ook geven we aan wat er met de aangedragen ideeën en wensen is gedaan.