Dijkverbetering Ouderkerkerdijk

De Ouderkerkerdijk is op sommige plekken niet hoog en/of sterk genoeg. In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat Waternet de dijk verbeteren. Daarna is de dijk weer veilig voor de komende jaren.

Planning

  • 12 februari 2024: start werkzaamheden 
  • augustus  2024: oplevering

Extra uitleg voor bewoners over de werkzaamheden

De bewoners hebben een brief gekregen met daarin extra uitleg over de werkzaamheden. Ook ontvangen zij een uitnodiging van de aannemer voor een gesprek.

Elke dinsdag is er tussen 14.00 en 15.00 uur een spreekuur in de uitvoerderskeet. Met een aantal omwonenden heeft dat gesprek al plaatsgevonden.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over de werkzaamheden? Kijk dan op agv.nl.