Parkeertellingen Jacob van Ruisdaelweg en omgeving

Het parkeeronderzoek laat zien dat op de ‘teldag’ (05-03-2019) overdag de parkeerdruk vooral aan de Jacob van Ruisdaelweg hoog is (= hoger dan 85%). Maar in de nabijgelegen straten is de parkeerdruk relatief laag 62-74%. Daarmee is in de nabije omgeving wel voldoende parkeergelegenheid.

Vanuit de vakliteratuur is het advies maatregelen te treffen als:

  • de parkeerdruk doorgaans 85% of hoger is;
  • er op loopafstand geen vrije parkeerplaatsen beschikbaar zijn

Op basis van de parkeertellingen lijkt er geen aanleiding tot het invoeren van een parkeermaatregel, zoals het invoeren van een blauwe zone of betaald parkeren.

Waterbedeffect

Als eventueel een parkeermaatregel wordt ingevoerd voor bepaalde straten of gebied met hoge parkeerdruk, leidt dit tot een stijging van de parkeerdruk in de straten buiten het gebied waarvoor de parkeermaatregel geldt. Dit “waterbedeffect” leidt mogelijk tot ergernis en klachten bij een nieuwe groep bewoners.

Proces

De portefeuillehouder verkeer is in gesprek met de direct betrokkenen. Daarnaast wil het college na de zomerperiode graag bij meer bewoners in het onderzoeksgebied inventariseren of zij parkeeroverlast ervaren. Vervolgens gaat er een voorstel naar het college en besluit B&W over het eventueel instellen van een parkeermaatregel.

Meer informatie

Wilt u het rapport Jacob van Ruisdaelweg en omgeving (pdf, 18 MB) inzien? Stuur een mail naar: webredactie@duoplus.nl.