Veelgestelde vragen gladheidsbestrijding 2021

Waar strooit de gemeente?

De gemeente strooit in Ouder-Amstel op de hoofdwegen en -fietspaden, busroutes, ontsluitingswegen van wijken en bedrijventerreinen, wegen en (fiets)paden naar openbare voorzieningen. 

Bij aanhoudende gladheid worden extra mensen ingezet om moeilijke plekken die buiten de strooiroutes liggen, begaanbaar te maken. Dat gaat in eerste instantie om de ‘hotspots’, zoals woon- en zorgcentra. Daarna trekken de medewerkers de woonwijken in. 

Hoe strooit de gemeente?

De gemeente strooit curatief op hoofdwegen, busroutes en fietsroutes op basis van gladheidverwachting, dus nog voordat het daadwerkelijk glad is. Op deze manier bestrijd de gemeente Ouder- Amstel zoveel mogelijk de overlast in tijden van vorst en sneeuw. 

Hoe laat de gemeente weten dat er gestrooid is?

Wanneer de gemeente op basis van de weersverwachtingen gladheid constateert, gaan de strooiwagens de weg op. Het zout wordt op de weg aangebracht door strooiers op een vrachtauto en bestelauto’s. Het zout wordt droog op de weg gestrooid.  

Welke fietspaden worden gestrooid? 

Hoe kan ik zien dat er gestrooid is?

U kunt alleen zien dat er op een weg of fietspad gestrooid is als het wegdek droog is. U ziet dan het witte zout op het wegdek liggen. Als wij strooien tijdens ijzel en sneeuwval kunt u waarschijnlijk niet zien dat er is gestrooid. U moet dus altijd goed opletten als u de weg opgaat als er gladheid is aangekondigd. Hier kunt u zien welke routes de gemeente Ouder-Amstel strooit.

Wie bepaalt dat strooien noodzakelijk is?

De gemeente ontvangt informatie van MeteoGroup. Op basis van temperatuur, wind, vochtigheid en eigen waarneming bepaalt de coördinator gladheidbestrijding of er gestrooid moet worden. 

Staat de gemeente in contact met hulpdiensten over gladheidbestrijding?

De hulpverleners weten waar de gemeente strooit. Dit geldt ook voor de OV-bedrijven(bussen). Incidenteel meldt de politie/ brandweer gevaarlijke of gladde situaties direct bij de piketambtenaar.

Wanneer wordt er in mijn straat gestrooid?

Het beleid van de gemeente Ouder-Amstel is er op gericht dat in eerste aanleg tussen 04.00 uur en 23.00 uur de gladheid wordt bestreden op:
De rijweg van primair belang:

 • De busroute
 • De wegen in het buiten gebied
 • De fietspaden 
 • Uitruk brandweer kazerne

De gladheid op de overige wegen in de gemeente Ouder-Amstel, niet genoemd als primaire routes, wordt uitgevoerd aansluitend op de primaire routes. Dit gebeurt echter alleen tussen 07.45 uur en 16.30 uur.

Kan ik bij de gemeente strooizout krijgen?

Om onze inwoners de mogelijkheid te geven om het trottoir of straatje voor of naast het huis strooien, stelt de gemeente strooizout beschikbaar wat men kan halen uit de zoutcontainers die op diverse locaties in de gemeente zijn geplaatst. 

Duivendrecht 

 • Op de hoek Begoniastraat/Telstarweg;
 • Bij de brug op de Ommegang;
 • Kruidenommegang/Parnassiaveld;
 • Op het milieudepot Meidoornstraat tijdens openingstijden.

Ouderkerk aan de Amstel

 • Op de lus aan de Machineweg;
 • Op de Koningin Wilhelminalaan ter hoogte van Reigershof;
 • Op de hoek van de Gijsbrecht van Aemstelstraat/Gosewijnstraat;
 • Op de Jan Persijnstraat (aan zijde Benning);
 • Bij de ondergrondse containers ter hoogte van de Jan Benninghbrug;
 • Op het milieudepot Ambachtenstraat tijdens openingstijden.

Wordt mijn huisafval wel opgehaald als er sneeuw ligt?

In principe wel. Tenzij de situatie in de wijken dusdanig is dat het gevaarlijk is om met de vuilnisauto's de straat in te gaan. In dat geval zal de gemeente communiceren over de alternatieve voor huishoudelijk afval.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Wij nemen een melding over gladheidbestrijding serieus. Soms komen er zoveel meldingen binnen, dat de gemeente niet alle meldingen individueel kan beoordelen. We proberen de meldingen dan te toetsen door te kijken naar de verkeersintensiteit en dus de risico's voor de verkeersdeelnemers op de betreffende locatie. Als er erg veel meldingen zijn zult u een bericht van in behandeling ontvangen krijgt u later een terugkoppeling.

Strooit de gemeente ook bij de scholen?

De gemeente strooit niet op het schoolplein. Dat is de verantwoordelijkheid van de school zelf. De routes van de scholen worden gestrooid als ze onderdeel zijn van de strooiroutes. 

Hoe strooit de gemeente op het fietspad?

De gemeente gebruikt een aanhangstrooier voor de fietspaden. Deze werpen zout over de breedte van het hele fietspad. Ligt er sneeuw, dan borstelen/ schuiven ze dit, met een schuif van 1.40 meter breed naar de zijkant. Stroken sneeuw en ijs aan de zijkanten van het fietspad worden niet apart weggehaald, deze ontstaan vaak na een paar dagen vorst. Het inrijden van het zout op fietspaden gaat langzamer dan op de autowegen. Dit komt door de geringe wieldruk van fietsbanden. Gevolg: het duurt langer voor gevallen sneeuw weg is. Gevolg daarvan is dat fietsers gebruik maken van een smal bereden strookje van 30 cm. Dat achter elkaar aan rijden bevordert het inrijden van zout helaas niet. Probeer dus bij vers gevallen sneeuw en duidelijke tekenen van gestrooid zout (je ziet een waaier van smeltende sneeuw over de breedte van het fietspad) om de gehele breedte van het fietspad te gebruiken.
Om fietspaden vrij van sneeuw te houden zet de gemeente naast sneeuwschuivers ook borstels in. De borstels worden vooral bij sneeuwval ingezet en zorgen voor een goed resultaat.

Ben ik verplicht om de stoep voor mijn huis sneeuw- en ijsvrij te maken?

De gemeente Ouder-Amstel doet een beroep op de inwoners om hun burgerplicht te doen en verzoekt inwoners hun trottoir sneeuw- en ijsvrij te maken. Wij verzoeken onze burgers om bij dreigende vorst geen water op de weg te laten lopen, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Denk hierbij aan het wassen van een auto op straat of het leeggooien van een emmer water op het trottoir.

Ook de brandweer vraagt uw hulp bij het sneeuwvrij houden van de brandkranen. Door sneeuw bestaat de kans dat de brandkranen die veelal op strategische punten in de straat, trottoir of berm te vinden zijn, bedekt zijn door sneeuw. Ondanks dat hun voertuigen voorzien zijn van een watertank is het van groot belang dat voor het verkrijgen van extra bluswater, snel gebruik gemaakt kan worden van deze brandkranen. Dus als u dan toch aan het vegen bent, neem dan ook even de ondergrondse brandkraan mee!

Zijn de strooiroutes altijd goed berijdbaar?

Het weer is niet altijd precies te voorspellen. Hierdoor kan het toch plotseling glad zijn op strooiroutes door opvriezen van natte weggedeelten. Hetzelfde geldt voor sneeuwval en ijzel. Dit soort gladheid is niet te voorkomen. Wij kunnen niet op elke plek op het juiste moment zijn. Een strooi ronde duurt ongeveer 3 uur. U moet daarom in winterse tijden altijd alert zijn op de omstandigheden op de weg. Een optie is om zelf preventieve maatregelen te nemen bijvoorbeeld winterbanden, antislip onder de schoenen, etc. 

Heeft de gemeente voldoende strooizout in voorraad?

De gemeente Ouder-Amstel heeft voldoende voorbereidingen voor de winter getroffen. 

Ik wil een melding doen

Wilt u een melding doen over gladheid dan kunt u dit online via de app Makkelijk Melden doen. Deze kunt u downloaden op uw smartphone via de Apple Store of Play Store.

Ik heb een andere vraag

Heeft u andere vraag, dan de vragen die hierboven staan, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via (020) 496 21 21 of via het online formulier melding openbare ruimte