Gladheidsbestrijding Ouder-Amstel 2022-2023

Het seizoen voor de gladheidbestrijding van de gemeente Ouder-Amstel loopt van oktober 2022 tot en met maart 2023. De gemeente bestrijdt de gladheid volgens een beleidsplan en vastgestelde routes in Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel. De gemeente Ouder-Amstel strooit preventief, dat wil zeggen bij verwachte gladheid.

Locaties zoutcontainers voor inwoners

Om onze inwoners de mogelijkheid te geven om het trottoir of straatje voor of naast het huis strooien, stelt de gemeente strooizout beschikbaar wat men kan halen uit de zoutcontainers die op diverse locaties in de gemeente zijn geplaatst. 

In Duivendrecht

 • op de hoek Begoniastraat/Telstarweg
 • bij de brug op de Ommegang
 • Kruidenommegang/Parnassiaveld
 • bij inrit parkeergarage Uranus
 • op het milieudepot Meidoornstraat

In Ouderkerk aan de Amstel

 • op de lus aan de Machineweg
 • op de Koningin Wilhelminalaan ter hoogte van Reigershof
 • op de hoek Jan Persijnstraat/Benning
 • bij de ondergrondse containers ter hoogte van de Jan Benninghbrug 
 • Sporthal de “Bindelwijk”.
 • Dorpshuis “De Waver”.
 • Sluisplein bij de brug
 • Gosewijnstraat/Gijsbrecht van Aemstelstraat
 • op het milieudepot Ambachtenstraat

Wanneer wordt er gestrooid?

De gladheid wordt in principe bestreden in de periode van 1 november 2021 tot 1 april 2022 op de rijwegen en fietspaden die van primair belang zijn;

 • busroute
 • ontsluitingswegen
 • de wegen in het buitengebied
 • de fietspaden
 • uitruk van de brandweer

Overdag tussen 07.45 uur en 16.30 uur wordt de gladheid op de overige rijwegen bestreden.

Aangepast strooibeleid voor locaties waar werkzaamheden zijn

Op dit moment vinden er in de gemeente Ouder-Amstel diverse projecten plaats in de buitenruimte. Hierdoor kan het voorkomen dat wegen die wij normaal gesproken meenemen in de gladheidbestrijding nu niet gestrooid worden. Voor de wegen die tijdens de werkzaamheden zijn afgesloten is er zijn omleidingsroutes ingesteld. Deze zijn met bebording aangegeven.
De omleidingsroutes worden meegenomen in de gladheidsbestrijding.