Welke coronasteun voor ondernemers

Het kabinet heeft een steunpakket voor mkb-ondernemers, zzp’ers en grootbedrijven aangekondigd. Het steunpakket moet ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en biedt zelfstandigen de mogelijkheid een financiële overbrugging aan te vragen. Ook zijn er mogelijkheden om te zorgen dat het geld in de bedrijven blijft. Daarnaast heeft de gemeente een aantal regelingen die ondernemers ondersteunen.

Gemeentelijke regelingen

De gemeente helpt ondernemers met een aantal regelingen:

  • Ondernemers en zzp-ers kunnen voor alle belastingsoorten uitstel van betaling aanvragen via gemeentebelastingen Amstelland. Voor alle inwoners geldt dat automatisch de invorderingsactiviteiten met drie maanden vertraagd worden. Het is niet nodig om hiervoor uitstel van betaling aan te vragen. Als inwoners en ondernemers vragen hebben over gemeentelijke belastingen kunnen zij contact opnemen met Gemeentebelastingen Amstelland, telefoon (020) 540 48 86 (op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur) of per e-mail invordering@amstelveen.nl. U kunt het beste een e-mailbericht sturen met uw vragen of verzoeken. De telefoonlijnen zijn momenteel heel druk bezet.

  • Met onderstaande tips en telefoonnummers kunt u waar nodig extra financiële ondersteuning krijgen. Neem contact op met het ondernemersloket@ouder-amstel.nl als u er zelf niet uitkomt (stel uw vraag en laat uw telefoonnummer achter. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen):

Tip 1: Zorg voor financieel overzicht 

Heeft u in de afgelopen maanden financiële ondersteuning aangevraagd, voorschotten of betalingsuitstel? Of gaat u dat nog doen? Houd in uw financiële planning voor de komende maanden rekening met de extra kosten van deze uitgestelde betalingen en terug- of navorderingen. Zo voorkomt u betalingsachterstanden, boetes en schulden.
Informatie en tools voor financiële planning vindt u op de website van het Ministerie van Financiën: wijzeringeldzaken.nl zie ook de coronapagina of bij het Nibud: startpuntgeldzaken.nl en zie ook de coronapagina. Of kijk op 155.nl, de website van Stichting 155 Help een bedrijf.  

Tip 2: Hulp voor ondernemers in financiële problemen

De gemeente biedt ondernemers gratis hulp en begeleiding door het adviesbureau Zuidweg & Partners. Zij helpen u met een goede financiële planning om geldproblemen te voorkomen. Maar ze staan ook voor u klaar als u in financiële nood zit, of als u uw bedrijf moet sluiten. Bel (035) 538 53 50 of kijk op zuidweg-partners.nl.

Tip 3: Financiële ondersteuning door gemeente en rijk

De meeste informatie over steun door de rijksoverheid krijgt u via de website van de Kamer van Koophandel; bel 0800-2117 (werkdagen, 08.30 - 17.00 uur) of kijk op ondernemersplein.kvk.nl

KVK Coronaloket 

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is telefonisch te bereiken via 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur).

Overige financiële steun voor ondernemers door de Rijksoverheid 

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken.

  • Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW);
  • Compensatieregeling: 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers (noodfonds);
  • Verruiming BMBK (Borgstellingsregeling MKB kredieten);
  • Uitstel betalen belasting;
  • Verruiming regeling Garantie ondernemersfinanciering;
  • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle nieuwe maatregelen voor het behoud van banen en voor de economie.

Tip 4: We houden u op de hoogte! 

Ondernemersberichten van de gemeente vindt u dagelijks op onze website onder Nieuws, onder Laatste nieuws coronavirus en wekelijks in het Weekblad voor Ouder-Amstel. Volg de gemeente op Facebook en Twitter

Wilt u van het ondernemersnieuws in de gemeente toegestuurd krijgen? Geef uw emailadres door aan ondernemersloket@ouder-amstel.nl.