Voorwaarden Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De overheid ondersteunt zelfstandig ondernemers die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. Via de Tozo-regeling kan de gemeente uw inkomen tijdelijk aanvullen met een uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal om zakelijke lasten mee te betalen. U kunt deze ondersteuning alleen aanvragen bij uw eigen gemeente.

Om gebruik te kunnen maken van de Tozo-regeling moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont in Nederland, u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • U bent 18 jaar of ouder, maar heeft nog geen AOW; 
  • U werkt als zelfstandige;
  • U oefent uw bedrijf uit in Nederland; 
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; 
  • U bent uw bedrijf gestart vóór 17 maart 2020 18.45 uur
  • U bent per jaar minimaal 1.225 uur werkzaam in uw bedrijf;
  • U bent door de coronacrisis in acute financiële problemen gekomen. 
  • Uw inkomen en dat van uw partner zijn momenteel lager dan het sociaal minimum. 

 Heeft u vragen over de Tozo-regeling, kijk dan onder Vragen & Antwoorden Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. U kunt uw vraag ook mailen naar ondernemersloket@ouder-amstel.nl.