Direct Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) verlengen

Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor verlenging van de tijdelijke (aanvullende) uitkering levensonderhoud Tozo tot uiterlijk 30 september 2020. 

U kunt dit formulier alléén gebruiken als u al eerder een uitkering levensonderhoud Tozo heeft aangevraagd en toegekend heeft gekregen en uw uitkering loopt binnenkort af of is afgelopen. Verlenging is alleen mogelijk als het inkomen van u en uw partner onder het sociaal minimum i komt. Is uw gezinsinkomen hoger dan het sociaal minimum? Dan heeft u geen recht op de verlenging van de uitkering levensonderhoud Tozo. 

Heeft u al een lening bedrijfskapitaal Tozo voor een lager bedrag dan €10.157,- en wilt u een aanvullende lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen? Of wilt u een nieuwe aanvraag lening bedrijfskapitaal Tozo doen? Vul dan het aanvraagformulier Tozo 2 in. Indien u al het maximale bedrag van € 10.157 heeft geleend, is extra lenen op basis van de Tozo niet mogelijk. U kunt mogelijk wel een lening bedrijfskapitaal op basis van de Kleine Kredieten Corona (KKC) of op basis van het reguliere Bbz aanvragen.  

i = dit is per 1 juli 2020 netto per maand voor:
•    gehuwden en samenwonenden:
- beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1512,90;
- 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.606,88
- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.320,47
- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.017,89
- van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 825,46
- van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 522,88.

•    voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
- van 21 tot AOW-leeftijd € 1059,03;
- van 18 tot 21 jaar € 261,44.

Aanvragen

Logo DigiD Aanvraag noodregeling BBZ verlenging  

U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Waarom met DigiD?

Wij weten dan direct of u in onze gemeente woont en hoeven u niet te vragen dit te bewijzen met een kopie van een identiteitsbewijs. Bovendien kunnen we uw aanvraag dan makkelijker en dus sneller verwerken!
Een DigiD-sessie duurt 15 minuten, u kunt de sessie altijd verlengen!

Wat zijn de voorwaarden?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag, gelden nu ook. Maar er is ook iets veranderd. Voor de verlenging telt het inkomen van uw partner i ook mee. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen aanvullende uitkering (meer). Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan wordt uw gezinsinkomen vanuit de Tozo aangevuld tot het sociaal minimum. 

Bij uw aanvraag voor Tozo 1 heeft de gemeente u geen gegevens gevraagd over het inkomen van uw partner. Deze gegevens hebben wij voor Tozo 2 wel nodig. Daarom vragen we u deze gegevens alsnog aan te leveren. 

i = U bent partners als u:

  • getrouwd of geregistreerd partners bent; of op hetzelfde adres woont en: 

- samen een huishouden heeft; 
- ex-echtgenoten of ex-partners bent;
- samen een kind heeft;
- u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
- ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Wat kunt u aanvragen?

U kunt een aanvraag doen voor een verlenging van de Tozo uitkering levensonderhoud tot maximaal 30 september die uw gezinsinkomen aanvult tot het sociaal minimum.

Wat moet u doen?

  1. U vult de vragen naar waarheid in. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner i) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt en u geeft een schatting van uw gezinsinkomen in de maanden waarvoor u de aanvraag doet. Het inkomen van andere volwassenen in uw huishouden (waaronder uw kinderen) hoeft u niet op te geven.
  2. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier. 
  3. U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u het machtigingsformulier invullen en beiden ondertekenen. Het machtigingsformulier moet u uploaden. 
  4. U geeft wijzigingen in uw situatie in de periode van aanvullende inkomensondersteuning direct door middels het inkomstenformulier. U gaat bijvoorbeeld meer of minder verdienen dan u nu opgeeft, u gaat verhuizen of uw gezinssamenstelling wijzigt. 

Wanneer krijgt u de ondersteuning? 

Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. De gemeente waar u woont zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. De gemeente streeft ernaar om u uiterlijk binnen 4-6 weken te laten weten waar u aan toe bent. 

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen.
Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2020. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen op grond waarvan de draagkracht in de Awir (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) wordt bepaald voor de mogelijke aanspraak op een inkomensafhankelijke toeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. Mogelijk betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.
Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.