Steun voor ondernemers

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) liep tot 1 oktober 2021. Het is niet meer mogelijk om gebruik te maken van deze regeling. Wellicht dat u in aanmerking komt voor het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

In de periode 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 is een vereenvoudigde versie van het Besluit bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz) van kracht. Deze vereenvoudigde regeling is onder andere bedoeld als overgangsregeling van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers (Tozo) op de reguliere regeling die er al was. 

Hulp bij heroriëntatie ondernemers

Wilt u uw huidige onderneming voortzetten? Een nieuw bedrijf starten? Of denkt u na over omscholing, een baan in loondienst? De gemeente kan u daarin helpen: Hulp bij heroriëntatie ondernemers.

TONK

De TONK-regeling kon tot 1 november 2021 worden aangevraagd (en liep tot 1 oktober 2021). Het is niet meer mogelijk om gebruik te maken van deze regeling.