Voorbereidingsbesluit Centrumplan Ouderkerk

De gemeenteraad van Ouder-Amstel ging 24 juni 2021 akkoord met het door het college van burgemeester en wethouders ingebrachte voorbereidingsbesluit voor Centrumplan Ouderkerk.

Wat is een voorbereidingsbesluit?

Voor Centrumplan Ouderkerk wordt een bestemmingsplan voorbereid. Een voorbereidingsbesluit wordt ter bescherming van een toekomstige bestemming opgesteld. Dit betekent voor Centrumplan Ouderkerk dat door het besluit onder meer omgevingsvergunningen binnen de nu geldende bestemming ‘Ouderkerk aan de Amstel’ niet meer mogen worden verleend. Daarnaast kan worden bepaald dat het verboden is om bouwwerken te slopen of werkzaamheden uit te voeren. Een voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van 1 jaar. 

Ter inzage

Het voorbereidingsbesluit Centrum Ouderkerk ligt met ingang van 23 september 2021 zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel. Inzien van het stuk kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via gemeente@ouder-amstel.nl of telefonisch via (020) 496 21 21.

Kijk op Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel voor meer informatie over het voorbereidingsbesluit Centrumplan Ouderkerk. U kunt het voorbereidingsbesluit daarnaast inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (ID: NL.IMRO.0437.VBCentrumOKA2021-0005).

Tegen het voorbereidingsbesluit is op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en/of beroep mogelijk.