Nieuwe afvalstoffenverordening

De raad heeft op 24 juni 2021 de Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021 vastgesteld. De huidige afvalstoffenverordening is in 2014 vastgesteld en moest geactualiseerd worden, onder andere omdat is besloten om het huishoudelijk restafval en plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) bij elkaar te voegen. Daarnaast komt er een inzamelingsysteem voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) bij de hoogbouw. Het college heeft ook het nieuwe Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2021 vastgesteld.

Zowel de nieuwe afvalstoffenverordening als het nieuwe uitvoeringsbesluit zijn bekendgemaakt op www.overheid.nl. Deze treden op 1 oktober 2021 in werking. De invoering van Diftar (gedifferentieerde tarieven) is niet in de afvalstoffenverordening vastgelegd, omdat deze verordening alleen over de inzameling van afval gaat en niet over de vaststelling van de tarieven van de afvalstoffenheffing. Voor het invoeren van diftar wordt de tarieventabel behorende bij de Verordening Reinigingsheffing aangepast.