Mensen verder helpen in complexe wereld

Mensen verder helpen in het leren van de Nederlandse taal, zodat het dagelijks leven makkelijker voor ze wordt. Dat hoopt taalcoach Kees Sluis te bereiken met zijn taallessen voor vluchtelingen en anderstaligen. Driemaal per week helpt hij mensen bij het onder de knie krijgen van het Nederlands.

Drie jaar geleden begon Kees als taalcoach. “Ik zat een half jaar voor mijn pensionering en raakte in gesprek met Wietske Dikkers, samen met Elvera Tetenburg coördinator voor de taalcoaches in gemeente Ouder-Amstel. Ze vertelde dat ze veel vrouwelijke taalcoaches hadden, maar weinig mannen. En dat het fijn zou zijn als ik het team zou willen versterken. Met mijn achtergrond - ik heb eerst gewerkt als docent en lerarenopleider Nederlands en ben daarna jaren onderwijsinspecteur op middelbare scholen geweest - zou het prima bij me passen.”

taalcoach Kees Sluis
Afbeelding: taalcoach Kees Sluis

Kees nam een Syrische man onder zijn hoede, die met zijn gezin naar Nederland was gevlucht. “In het begin was het wennen. Ahmed sprak nauwelijks Nederlands en ik geen Arabisch. Pas na een tijdje ontdekte ik dat hij in Syrië autowasser was geweest, en geen hoge opleiding had genoten. Bovendien kampte hij met PTSS. Leren ging en gaat hem niet makkelijk af. Voor mij was het ook zoeken naar de juiste weg. Het lesgeven als moedertaaldocent is heel anders dan het doceren in Nederlands als tweede taal. Dingen die Nederlandstaligen intuïtief aanvoelen, zoals de positie van een woord in een zin, zijn voor anderstaligen niet vanzelfsprekend.”

Kees geeft hem wekelijks een uurtje les. “Meestal bereid ik een paar spreek- of leesoefeningen voor, soms maken we een wandeling. Ik heb inmiddels een hele map aan lesmateriaal.” Hij laat een aantal bladen zien, met daarop korte leesopdrachten, pictogrammen en illustraties. “Aan de hand daarvan gaan we in gesprek.” Ahmed is niet zijn enige cursist. “Ik heb een tijdje een jonge Syrische vrouw begeleid met wie ik veel meer over het Nederlands en Nederland kon praten. Sinds kort geef ik les aan een hoogopgeleide Turkse man. Daarnaast geef ik samen met collega’s elke vrijdag les in de Dominicuskerk in Amsterdam aan vluchtelingen die gebruik maken van de bed, bad en broodregeling of in een klein kamertje bij anderen wonen. Sommige mensen wonen al jaren in Nederland, in afwachting van het krijgen van een status. Anderen kiezen voor een leven onder de radar. De mate waarin ze de Nederlandse taal machtig zijn, verschilt. We proberen de lessen naar ieders niveau aan te passen.”

Waarom vindt hij het zo belangrijk om zich als taalcoach in te zetten? “Ik vind dat we als Nederland heel onaardig zijn tegen vluchtelingen. Ik snap dat we niet iedereen binnen kunnen laten, maar wie hier uiteindelijk is, kun je mijns inziens niet zomaar over de grens of in een kamp zetten. Deze mensen komen immers niet voor niets hier naartoe. Als je verhalen hoort over wat zij hebben meegemaakt, lopen de rillingen je over de rug. Ik ben geen maatschappelijk werker of welgestelde suikeroom, maar ik kan hen wel een beetje helpen om zich makkelijker te redden in deze reuze complexe wereld.”
Dankzij het werk als taalcoach komt Kees in aanraking met andere culturen en met mensen die hij in het dagelijks leven niet zo snel zou treffen. “Dat vind ik heel waardevol. Ik ontmoet mensen die op de Middellandse Zee hebben rondgedreven, die gevangen zaten in hun moederland, of die een heel ander geloof dan ikzelf hebben.” 

Als taalcoach hoef je niet alles zelf te verzinnen. “We krijgen ondersteuning vanuit het welzijnswerk van de gemeente. De taalcoaches wisselen onderling ervaringen uit. In het Dorpshuis in Duivendrecht staat een kast met lesmateriaal, handig voor als je het even niet meer weet!”

Ook taalcoach worden? 

Als taalcoach helpt u anderstaligen om beter Nederlands te leren praten en beter wegwijs te raken in de Nederlandse samenleving. Samen oefent u de Nederlandse taal op een laagdrempelige manier. En als vrijwilliger is het een kans om kennis te maken met andere culturen. Taalcoaching vergroot je wereld!
Hebt u interesse om ook taalcoach te worden? Kijk voor meer informatie op coherente.nl/taal of neem contact op met Coherente en vraag naar Wietske Dikkers, telefoon (020) 699 31 64.