Aanvraag vergunning voor kappen bomen Koninginnenbuurt

In de publicatie Omgevingsvergunningen 29 september 2021 staat de aanvraag voor het kappen van bomen in de Koninginnenbuurt in Ouderkerk aan de Amstel. Deze aanvraag maakt onderdeel uit van onlangs door het college vastgestelde groenontwerp voor het project groot onderhoud Koninginnenbuurt. Dit project is vorige week in uitvoering gegaan. Het betreft een compleet project aan de buitenruimte, zowel bovengronds als ondergronds.

Bekijk de aanvraag voor het kappen van bomen in de Koninginnenbuurt in Ouderkerk aan de Amstel op Omgevingsvergunningen 29 september 2021

Wat vooraf ging

In het voortraject zijn bewoners woonachtig in het projectgebied bij de plannen betrokken. Het ontwerp van de riolering, wegen (rijbaan, trottoirs en parkeervakken) is eerder al na participatie vastgesteld en is onlangs in uitvoering gegaan. Het groenontwerp volgde later en begin juni 2021 heeft er een online bijeenkomst plaatsgevonden.

Deze bijeenkomst bestond uit twee onderdelen namelijk het geven van een toelichting op de Bomen Effect Analyse, waaruit bleek dat er bomen gekapt moeten worden, en een interactieve sessie langs de locaties waarbij via enquêtes wensen en suggesties zijn verzameld. Van daaruit is het groenontwerp opgesteld en deze is begin juli 2021 aan de bewoners gepresenteerd. Het groenontwerp is inmiddels door het college vastgesteld en wordt in uitvoering gebracht binnen de fasering van de werkzaamheden aan de riolering en de wegen.

Wat gaan we doen

Het groenontwerp laat zien welke nieuwe bomen er komen, welke bomen behouden blijven, welke beplanting wordt aangebracht en welke grassen er in de bermen komen. Het is een veelzijdig groenontwerp geworden met in drie straten ruimte voor nieuwe bomen (daar waar nu geen bomen staan), waar mogelijk inheemse boomsoorten en natuurvriendelijke overs. In het Prinses Ireneplantsoen er ruimte gemaakt voor een natuurlijke  speelaanleiding, een bankje en een wandelpad. 

U kunt het groenontwerp, voorzien van een toelichting en een tekening met sfeerbeelden, bekijken op de projectpagina www.ouder-amstel.nl/onderhoudkoninginnenbuurt.

Waarom de kapaanvraag

Het kappen van de bomen is nodig vanwege de forse ophoging van het gebied tussen de 30 en 45 centimeter. Bij een ophoging van meer dan 20 centimeter ontstaat zuurstofgebrek en sterven de wortels af. Ook staan er
bomen vlakbij of op het te verwijderen riool. Van de 103 bomen die in het projectgebied staan moeten er 67 worden gekapt en 3 bomen worden verplant. De kapaanvraag gaat om in totaal 70 bomen.

Herplant

In het nieuwe ontwerp worden 108 nieuwe bomen aangeplant en er worden 4 knotwilgen geplant in de berm van de Koningin Emmalaan. Deze komen van de Polderweg, welke vrijkomen vanuit de verbreding van de A9.