Aan het werk op het Kampje

Vanaf maandag 20 september 2021 zijn in het centrumgebied vakmensen aan het werk.

Zij doen metingen en bodem- en geotechnisch onderzoek over de bestaande situatie. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het realiseren van het Voorontwerp Centrumplan. De werkzaamheden vinden buiten plaats en veroorzaken naar verwachting weinig hinder.