Trekkers, rijdende werktuigen (MMBS) of getrokken materieel? Registreer ze nu!

Vanaf 1 januari 2022 mogen land- en bosbouwtrekkers, rijdende werktuigen (MMBS) en getrokken materieel niet meer de weg op als ze niet zijn geregistreerd. Het gaat dus om veel verschillende voertuigen die nog dit jaar moeten worden geregistreerd.

Met name onder de categorie rijdende werktuigen (MMBS) vallen veel verschillende voertuigen. Het gaat dan om bijvoorbeeld machines die worden gebruikt in de bouw, zoals graafmachines en shovels, maar ook veegmachines, toeristische treintjes en rijdende winkelwagens moeten worden geregistreerd. Twijfelt u of een voertuig onder de registratieplicht valt, vul dan de Keuzehulp in op de website van de RDW.

Eenvoudig online registreren

Registreren kan tot en met 31 december 2021 via www.rdw.nl/registreren. De registratie is zo geregeld als vooraf de benodigde voertuiggegevens zijn verzameld. Op de website van de RDW is naast meer informatie ook hulp te vinden. De kosten zijn slechts €18,- per registratie. 

Registreer nu

Het uitstellen van registratie tot het laatste moment kan tot gevolg hebben dat de registratie niet voor 1 januari is afgerond omdat de wachttijden bij de RDW waarschijnlijk oplopen. Wachten met registreren kan betekenen dat het kentekenbewijs niet voor 1 januari 2022 binnen is. Een ongeregistreerd voertuig mag vanaf 1 januari 2022 niet meer de weg op. Vanaf 1 januari 2022 is registratie nog wel mogelijk, maar is daarvoor een keuring op een van de keuringsstations van de RDW nodig. De kosten daarvan zijn minimaal €140,-. 

Na de registratie

Check op de website van de RDW of er op het voertuig ook een kentekenplaat moet. Vergeet ook niet het voertuig met kentekennummer en meldcode bij de verzekeraar aan te melden. Heeft u een trekker die sneller rijdt dan 40km/u? Dan is die misschien ook APK-plichtig. Zie voor meer informatie de website van de RDW.