Terrassen deze winter open

Het college van B&W van Ouder-Amstel heeft besloten om van 15 oktober 2021 tot en met 15 maart 2022 winterterrassen toe te staan. Voorheen moest een terras in het winterseizoen opgeruimd worden. Het gaat om een pilot.

Oog voor kansen

Een aantal oorzaken spelen een rol bij deze beslissing. Zo hebben de coronamaatregelen 2021 opnieuw tot een moeilijk jaar gemaakt voor horecaondernemers. Daarnaast hebben horeca-exploitanten in onze gemeente al langere tijd de wens geuit om, net als bijvoorbeeld bij onze buurgemeente Uithoorn, terrassen het hele jaar toe te staan. Wij hebben zeker oog voor de kansen die dat biedt. Zo bevordert een levendige horeca de lokale economie. Ook de hoge temperaturen van de laatste jaren in het herfst- en winterseizoen maken de wens van ‘een terras tijdens het hele jaar’ goed voorstelbaar.

Voorwaarden

Vanzelfsprekend zijn er aan het hebben van een winterterras nadrukkelijk voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden betreffen onder meer: 

  • de breedte van het terras
  • het niet blokkeren van vluchtwegen/nooduitgangen of brandkranen door b.v. een parasol
  • geen overlast veroorzaken
  • geen hinder voor voetgangers en andere verkeersdeelnemers
  • in acht nemen van de landelijke en regionale coronamaatregelen door de exploitant 

Een terras dat valt onder het gedoogbeleid terrassen (i.v.m. corona), mag in de huidige vorm gecontinueerd worden tijdens de pilot. 

Toestemming

Iedere horeca ondernemer met een terrasvergunning mag een winterterras inrichten, mits er aan de voorwaarden wordt voldaan. Voor het overkappen met bijvoorbeeld een tent moet apart toestemming/vergunning (aan)gevraagd worden via het omgevingsloket. Vervolgens beoordeelt de gemeente of de overkapping mogelijk is. 

Sluitingstijden

Een terras moet normaliter een uur eerder sluiten dan de horecagelegenheid. De huidige coronamaatregelen bepalen dat de horeca om 24.00 uur moet sluiten. Dan moeten de terrassen dus om 23.00 uur dicht. We vragen iedereen alert te blijven op aanpassingen van de coronamaatregelen. 

Evaluatie

In het voorjaar wordt deze pilot met winterterrassen geëvalueerd. Naast tevredenheid en overlast is dan bijvoorbeeld ook de duurzaamheid van eventuele terrasverwarming een van de evaluatiepunten.  

Informatie

heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd contact opnemen via gemeente@ouder-amstel.nl