Stand van zaken gele speeltoestel Venserpark

Op 16 november 2021 heeft het college besloten om het gele speeltoestel in het Venserpark in Duivendrecht weg te halen en op te slaan tot er een geschiktere plek is gevonden.

Het gele speeltoestel zorgde voor (te) veel (geluids-)overlast, zowel overdag als ’s nachts. Het college heeft na overleg met de direct omwonenden en na een periode van het uitproberen van allerlei oplossingen, besloten het speeltoestel te verwijderen. 
‘’Het is een uitdagend en leuk speeltoestel’’, geven zowel burgemeester Langenacker als wethouder Jansen (jeugd) aan, maar de negatieve effecten van het gebruik ervan op de direct aanwonenden is te groot. ‘’We hebben helaas moeten besluiten om het toestel weg te halen. Het toestel wordt binnen enkele weken verwijderd.’’