Informatie voor (pleeg)ouders/verzorgers en jeugdigen: Wijziging woonplaatsbeginsel

Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet). Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de jeugdhulp.

Wat zijn de ‘spelregels’ van het woonplaatsbeginsel en wat verandert er?

  • In de huidige situatie wordt voor de vaststelling van het Woonplaatsbeginsel gekeken naar de woonplaats(en) van de gezagsdrager(s) van de jeugdige. 
  • In de nieuwe situatie wordt er gekeken naar de inschrijving van de jeugdige bij de Basisregistratie Personen (BRP) direct voorafgaand aan de zorgaanvraag. 

Meer informatie is te vinden op tweedekamer.nl

Jeugdigen die nu jeugdhulp hebben, blijven dit gewoon houden

De jeugdhulp die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Ook houdt uw (pleeg)kind dezelfde hulpverlener.

Voor een klein aantal jeugdigen wordt een andere gemeente verantwoordelijk 

Voor de meeste jeugdigen blijven wij als gemeente Ouder-Amstel de jeugdhulp betalen. Voor een klein aantal jeugdigen wordt per 1 januari een andere gemeente (financieel) verantwoordelijk. De zorg die uw (pleeg)kind ontvangt verandert niet. Ook blijft uw (pleeg)kind bij dezelfde hulpverlener. Pleegkinderen blijven in hun eigen pleeggezin. 

Als voor uw (pleeg)kind een andere gemeente verantwoordelijk wordt, laten wij dit voor het einde van het jaar persoonlijk aan u of aan uw (pleeg)kind weten. U ontvangt dan een brief met informatie over de nieuwe gemeente. Daarnaast zullen wij zorgen voor een zorgvuldige overdracht.

Waar kan ik vragen stellen over deze wetswijziging?

Tot en met 31 december 2021 kunt u met uw vragen terecht bij uw contactpersoon bij onze gemeente. Als u een brief ontvangt over het overgaan na een nieuwe gemeente kunt u na 1 januari 2022 terecht bij uw contactpersoon bij de nieuwe gemeente. Anders houdt u uw contactpersoon bij onze gemeente.