Gemeenteraad Ouder-Amstel stelt Structuurvisie De Nieuwe Kern vast

De structuurvisie bepaalt de ruimtelijke invulling van het gebied tussen de A2 en Duivendrecht en is het fundament voor de bouw van circa 5.000 nieuwe woningen vanaf 2025.

Vorig jaar januari klonk het startschot voor een uitgebreid participatieproces met inwoners, diverse organisaties uit Ouder-Amstel en andere betrokkenen. De input is verwerkt in de ontwerp structuurvisie of wordt later in de ontwikkeling van DNK benut. 

De wijk wordt ontwikkeld binnen een bestaand stedelijk gebied, waardoor de groene gebieden behouden blijven. Het groene karakter van De Nieuwe Kern komt onder meer tot uiting in een groot centraal gelegen stadspark tussen de verschillende woonbuurten en andere functies, zoals kantoren, hotels en horeca. De ontwikkeling van De Nieuwe Kern is mogelijk dankzij de goede samenwerking tussen de gemeente Ouder-Amstel en de grondeigenaren: de gemeente Amsterdam, VolkerWessels Vastgoed, NS Stations en AFC Ajax. 


Afbeelding: De Nieuwe Kern

Het is belangrijk goed te onderzoeken welke effecten de bouw van De Nieuwe Kern heeft op het milieu. Daarom is een Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld. 

Nu de structuurvisie is vastgesteld, kan de gemeente in samenwerking met de grondeigenaren de plannen verder uitwerken. Naar verwachting kunnen in 2026 de eerste woningen opgeleverd worden.

De structuurvisie en MER zijn te vinden op www.denieuwekern.nl