Gele speeltoestel Venserpark buiten gebruik

Het gele speeltoestel in het Venserpark in Duivendrecht wordt met onmiddellijke ingang buiten gebruik gesteld. De (geluids)overlast die de aanwonenden overdag en ‘s nachts ervaren is dusdanig dat het niet langer opweegt tegen het plezier dat het toestel oplevert voor de gebruikers.

Op initiatief van de bewoners werd het speeltoestel de afgelopen maanden ’s nachts al afgesloten met een kettingslot. De bewoners zorgden daarbij zelf voor het op slot doen en van het slot halen van het speeltoestel. Maar inmiddels is gebleken dat deze taak te zwaar drukt op de schouders van de bewoners. Daarom heeft de gemeente besloten het gele speeltoestel direct buiten gebruik te stellen. Dit is een tijdelijke maatregel. De komende weken neemt het college een besluit of het speeltoestel wordt verplaatst of verwijderd.  

Afgelopen dinsdag (9 november 2021) heeft een aantal bewoners, die direct aan het park wonen, hun ervaringen (waaronder ook het op slot doen en van het slot halen van het gele speeltoestel) besproken met bestuurders en medewerkers van de gemeente, de wijkagent en het jongerenwerk. Hieruit kwam naar voren dat naast de hinder die het gebruik van het speeltoestel in de nachtelijke uren geeft (gillende jongeren), ook overdag veel (geluids) hinder wordt ervaren door kinderen die erop spelen. De impact van de overlast op de bewoners is enorm en maakt ingrijpen noodzakelijk. 


Foto: Speeltoestel Venserpark Ouder-Amstel