Gebruik nieuwe afvalpas

Sinds maandag 1 november kunt u de restafval/pmd container alleen openen met de afvalpas. Deze is verzonden naar alle huishoudens in onze gemeente.

Uiteraard zijn we op de eerste dagen een aantal opstartproblemen tegengekomen. Inmiddels zijn deze opgelost. Vaak ging het om “storingen” waarbij de afvalpas te kort voor de kaartlezer wordt gehouden. De afvalpas moet drie seconden voor de kaartlezer worden gehouden zodat hij goed met het systeem kan communiceren. Als u een ‘klik’ hoort kunt u de klep van de container openen. Nadat u uw afval in de container heeft gedeponeerd sluit u de klep weer.

Pmd en restafval bij elkaar

Nu de ondergrondse containers voor het restafval en pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) alleen te openen zijn met de afvalpas, merken we dat er nog veel pmd naast de containers wordt gezet. Het pmd mag samen met het restafval worden aangeboden. U hoeft dat niet meer apart te scheiden. Bij de afvalverwerker wordt het pmd uit het restafval gehaald. Het scheidingsresultaat is hetzelfde als bij aparte inzameling. Op www.ouder-amstel.nl/afval of www.ouder-amstel.nl/diftar kunt u meer informatie vinden over de nieuwe manier van afvalinzameling. 
 


Foto: afvalpas Ouder-Amstel