Extra geld voor verduurzamen eigen woning

De komende drie jaar komt er extra subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van de eigen woning. Het budget van de bestaande subsidieregeling, Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing, afgekort ISDE wordt opgehoogd. Zo komt er een hogere bijdrage voor warmtepompen (30% subsidie in plaats van de huidige 20% bij de aanschaf van een (hybride) warmtepomp).

Vereniging Eigen Huis adviseert huiseigenaren die in 2021 duurzame maatregelen hebben genomen of nog nemen, pas in 2022 de subsidie aan te vragen. Meer informatie hierover staat op Vereniging Eigen Huis.  

Op www.rvo.nl leest hoe u subsidie kunt indienen en op www.regionaalenergieloket.nl kunt u terecht voor informatie over welke maatregelen u kunt nemen en in welke stappen u dat kunt doen.