Duurzame nieuwe bedrijfswagens in de gemeente

Onlangs zijn er twee nieuwe bedrijfswagens aangeschaft voor de buitendienst van Duo+, de uitvoeringsorganisatie voor Ouder-Amstel. Normaal gesproken is het vervangen van de bedrijfswagens niet bijzonder. Maar deze wagens rijden op groengas.


Foto: Wethouder Axel Boomgaars met medewerkers van team dagelijks onderhoud en hun nieuwe bedrijfswagens.

Groengas is een duurzame variant van aardgas. Het wordt gemaakt uit biogas, dat ontstaat bij vergisting van groen- en snoeiafval, rioolslib en mest. De inzamelaar van het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) in Ouder-Amstel werkt ook mee aan dit proces. 

Wethouder duurzaamheid Axel Boomgaars is blij met deze aanschaf; “We willen ook in onze bedrijfsvoering afstappen van fossiele energie en gebruik maken van duurzame oplossingen. Het GFT-afval dat wij als inwoners inzamelen wordt dus ook gebruikt voor het maken van groengas, wat brandstof is voor de wagens waar onze mannen buiten mee rondrijden. Hoe mooi is dat?”

De aanbesteding van de bedrijfswagens is gebeurd volgens de richtlijnen zo duurzaam mogelijk. Daarnaast moet het ook haalbaar en betaalbaar zijn. Groengas is schoner, stiller en voordeliger dan fossiele brandstoffen. Daarnaast hebben de bedrijfswagens voldoende (trek)kracht nodig. Veel elektrische voertuigen kunnen dat niet bieden.