Uw mening telt: Denk mee over het Beeldkwaliteitsplan voor de Smart Mobility Hub


De gemeenteraad heeft 25 maart het bestemmingplan voor de Smart Mobility Hub (SMH) vastgesteld. Omdat een bestemmingsplan niet ingaat op de ruimtelijke kwaliteit, maar slechts de harde ruimtelijke kaders vastlegt, is er aanvullend behoefte aan een beeldkwaliteitsplan dat naast het bestemmingsplan als toetsingskader dient bij het verlenen van omgevingsvergunningen.

In het beeldkwaliteitsplan SMH staan de ruimtelijk-kwalitatieve kaders beschreven voor zowel de bebouwing als de openbare ruimte rondom de SMH. Vanaf vandaag kunt u het concept Beeldkwaliteitsplan bekijken op www.denieuwekern.nl. Op de website vindt u ook een video met een toelichting over de ambities voor de SMH, het beeldkwaliteitsplan en de participatie hierover.

Online enquête en inspiratiesessie 

Omdat de SMH een beeldbepalend gebouw in de omgeving wordt, vinden wij het belangrijk de kwaliteitskaders waar mogelijk samen met u vorm te geven en uit te werken in het beeldkwaliteitsplan. Wij nodigen u dan ook graag uit om via www.denieuwekern.nl het beeldkwaliteitsplan te bekijken en deel te nemen aan een online enquête,  waarin u op diverse thema’s uw voorkeuren kunt uitspreken. Daarnaast kunt u zich via www.denieuwekern.nl opgeven voor een door platform New Metropolis (onderdeel van podium Pakhuis de Zwijger) georganiseerde online werksessie op maandag 31 mei. De resultaten van onder meer de enquête en werksessie worden vervolgens beging juli gepresenteerd in een online bijeenkomst.

Over de Smart Mobility Hub

Met De Nieuwe Kern krijgt de gemeente Ouder-Amstel er over enkele jaren een bijzondere nieuwe stadswijk bij. Pal naast de Johan Cruijff ArenA bouwt grondeigenaar, de gemeente Amsterdam, de Smart Mobility Hub op de huidige plek van sportpark Strandvliet. De SMH wordt een multifunctioneel cluster dat bestaat uit een parkeergarage met faciliteiten voor binnen- en buitensport en kantoren. Op de begane grond komen maatschappelijke voorzieningen, detailhandel, dienstverlening en horeca. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk en levendig gebied. De SMH wordt vanuit zowel De Nieuw Kern en Duivendrecht als ArenAPoort en Amsterdam Zuidoost goed toegankelijk. Daardoor kunnen inwoners uit deze gebieden gebruikmaken van de verschillende functies van het gebouw, waaronder een beweegvriendelijke ruimte en het ‘rooftop sports park’. De SMH en het ‘rooftop sports park’ zijn als alles volgens planning loopt eind 2024 klaar.

beeldkwaliteitsplan smart mobility hub ouder-amstel
Foto: afbeelding Beeldkwaliteitsplan Smart Mobility Hub en omgeving De Nieuwe Kern Zuid