Twee scholen onder één dak

De gemeenteraad stemde op 17 december 2020 in met het collegevoorstel voor een verdiepend onderzoek naar de mogelijkheden om de Amstelschool en Het Kofschip onder één dak te huisvesten op locatie Bindelwijk. Het onderzoek wordt ingesteld, zodat de gemeenteraad een weloverwogen afweging kan maken over het al dan niet realiseren een schoolgebouw voor beide scholen, gecombineerd met kinderopvang op deze locatie.

Verdiepend onderzoek locatie Bindelwijk van start

SBM Bouw en Vastgoedmanagers en Studio Nuy van Noort zijn geselecteerd om uitvoering te geven aan dit onderzoek. Zij hebben ruime ervaring in het ontwikkelen en realiseren van onderwijshuisvesting, sportvoorzieningen en overige multifunctionele voorzieningen en hebben inmiddels een begin gemaakt met het verdiepend onderzoek.

Verdiepend onderzoek

Het verdiepende onderzoek bestaat op hoofdlijnen uit twee stappen: 

  • Stap 1 Nota van Uitgangspunten. Hierin worden de ruimtelijke eisen en wensen voor de nieuwe scholen, de kinderopvang, sport en maatschappelijke voorzieningen vastgelegd. Een belangrijk onderdeel om te komen tot de Nota van Uitgangspunten is de participatie van de belanghebbenden: de scholen, de huidige huurders en gebruikers van de Bindelwijk en de omwonenden. 
  • Stap 2 Ruimtelijke toepassings- en volumestudies. Op basis van de Nota van Uitgangspunten worden in het tweede deel ruimtelijke inpassings- en volumestudies uitgevoerd.

Planning

In grote lijnen is de planning van het verdiepend onderzoek als volgt. Tot aan de zomer 2021 zullen SBM Bouw- en Vastgoedmanagers en Studio Nuy van Noort omwonenden en andere belanghebbenden benaderen om in verschillende samenstellingen inbreng te geven voor de totstandkoming de Nota van Uitgangspunten. Tijdens de zomer 2021 worden de ruimtelijke inpassings- en volumestudies uitgevoerd. Na de zomer 2021 wordt het verdiepende onderzoek naar verwachting afgerond.