Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

De komende maanden vindt in de gemeente seismisch onderzoek plaats. Dat gebeurt op verschillende plekken in de gemeente. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. Doel van het onderzoek is te kijken of de ondergrond geschikt is voor het eventueel gebruik van aardwarmte als duurzame energiebron.

locaties in Ouder-Amstel voor seismisch onderzoek
Afbeelding: locaties in Ouder-Amstel waar seismisch onderzoek wordt uitgevoerd.

Onderzoek mogelijkheden aardwarmte

Nederland heeft een grote opgave op het gebied van duurzaamheid; aardwarmte biedt kansen om een deel van onze warmtevraag duurzaam in te richten. Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water dat in diepere grondlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Aardwarmte is daarom een van de duurzame energie/warmtebronnen. Voordat ergens tot winning van aardwarmte kan worden overgegaan is eerst seismisch onderzoek nodig van de ondergrond. Dat seismisch onderzoek gaat de komende maanden gebeuren. Afhankelijk van de uitkomsten volgt daarna een proces van vergunningverlening. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is daarbij betrokken. Zij financiert ook het seismisch onderzoek, afgekort SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland). Uitvoering gebeurt door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Wat is seismisch onderzoek? 

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Bekijk de video over hoe seismisch onderzoek wordt verricht

Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief. Meer informatie is ook te vinden op www.scanaardwarmte.nl. Hier vindt u ook veel gestelde vragen en antwoorden.
Het komende onderzoek is om te kijken naar de geschiktheid van de ondergrond. Er is dus geen sprake van het winnen van aardwarmte.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden?

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op www.scanaardwarmte.nl. Binnenkort staan ook de locaties van het seismisch onderzoek in deze regio op deze website. En u vindt actuele informatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Voor vragen die over (zichtbare) werkzaamheden gaan kunt u een e-mail sturen naar info@scanaardwarmte.nl of u kunt bellen naar (030) 233 90 13.