Eerste online Informatieavond GASVRIJ Ouder-Amstel 31 mei 2021

Gemeente Ouder-Amstel organiseert op maandag 31 mei van 19.30 tot 21.00 uur een online informatiebijeenkomst over GASVRIJ Ouder-Amstel. De gemeente vindt het belangrijk om inwoners goed mee te nemen bij het opstellen van de Transitievisie Warmte en organiseert de komende maanden meerdere communicatiemomenten.

Inwoners krijgen bij al deze momenten de gelegenheid om vragen te stellen. Alle meningen, wensen en zorgen van de bijeenkomsten zijn waardevol om mee te nemen in de Transitievisie Warmte. De visie moet in december 2021 klaar zijn en door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Communicatiemomenten

  • 4 tot 22 maart Digitale enquête: via een digitale enquête hebben inwoners hun mening gegeven op een aardgasvrij Ouder-Amstel. Tijdens de informatieavond van 31 mei presenteren we de resultaten en kunt u hier op reageren. 
  • 31 mei Eerste online informatieavond Gasvrij Ouder-Amstel: Gasvrij Ouder-Amstel wat is dat? Hoe kan je van het aardgas af? Wat doet de gemeente? Wat betekent aardgasvrij voor mij als bewoner? 
  • 1 september Tweede online informatieavond Transitievisie Warmte: tijdens deze informatieavond vertellen we alles over de visie. Welke alternatieven zijn voor aardgas beschikbaar in de wijken en buurten? Tekent zich een al een beeld af van welke stappen er in wijken en buurten in de gemeente kunnen worden genomen? 
  • Oktober (exacte datum wordt later bekendgemaakt) Inloopbijeenkomst: eind van het jaar wordt de visie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Tijdens deze laatste bijeenkomst is de visie gereed. We informeren u wat er in de visie staat en welke keuzes erin zijn gemaakt. Wat wilt u de gemeenteraad meegeven? 

Tijdens de eerste informatieavond op 31 mei vertellen we waarom een aardgasvrije gemeente nodig is. Wat de gemeente hiervoor doet en wat het voor inwoners van onze gemeente betekent. Er is via de chatfunctie ruim gelegenheid voor het stellen van vragen. Wij zullen ook naar uw mening vragen, bijvoorbeeld: hoe wilt u betrokken worden bij het proces? Welke vragen heeft u? Welke zorgen heeft u?

Aanmelden 

Aanmelden voor de online informatieavond kan tot 26 mei via het aanmeldformulier

Kijk voor meer informatie op www.ouder-amstel.nl/gasvrij.