Wisseling van de wacht

De raad van donderdag 4 maart 2021 stond in het teken van de wisseling van de wacht. Wethouder Marian van der Weele en mevrouw Linda Muusses werden uitgezwaaid. Marian van der Weele wordt op 11 maart a.s. geïnstalleerd als burgemeester van Waterland en Linda Muusses verhuist naar Alkmaar. Met prachtige speeches en cadeaus namen college- en raadsleden afscheid van hen beiden.

Opvolgers

Daarna was het tijd voor het welkom heten van hun opvolgers. Als eerste werd de heer Willem Jansen als wethouder geïnstalleerd. Hij neemt de portefeuille van mevrouw van der Weele over. Wethouder Jansen was hiervoor werkzaam binnen de sociale huursector. Hij gaf aan: ‘erg uit te kijken naar de samenwerking binnen de mooie en veelzijdige gemeente Ouder-Amstel.’

Het fractievoorzitterschap van GroenLinks is binnen de fractie overgenomen door mevrouw Lily Kréca. De plek van extra raadslid kwam vrij voor mevrouw Gonny Meesters. Zij was tot nu toe fractie-assistent. Die plek gaat naar een nieuwkomer in de raad: de heer Maarten de Groot gaat als fractie-assistent van GroenLinks aan de slag. 

Afscheid Marian van der Weele