TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn banen verdwenen en draaien veel bedrijven niet of op halve kracht. Door de tijdelijke inkomensdip hebben veel mensen moeite om bijvoorbeeld hun woonkosten te betalen. Daarom is sinds 15 maart de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) van kracht.

Met de TONK-regeling komt de gemeente Ouder-Amstel inwoners en ondernemers tegemoet die als gevolg van de coronacrisis niet in staat zijn hun woonkosten te betalen. Dit geldt zowel voor huur- als hypotheekkosten. Ondernemers kunnen de TONK-regeling gebruiken als aanvulling op hun Tozo-uitkering. 

Axel Boomgaars, wethouder werk en inkomen van Ouder-Amstel: “Nu we al een jaar met corona leven, zie je dat het er bij sommigen echt financieel in gaat hakken. Via de TONK-regeling willen we inwoners en ondernemers waar mogelijk helpen de pijn wat te verlichten. Weet ons als gemeente te vinden als je hulp nodig hebt, dan gaan we kijken hoe we kunnen helpen.”

Duur en hoogte van de uitkering

De TONK-uitkering is aan te vragen voor maximaal 6 maanden, over de periode januari 2021 t/m juni 2021. De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van het huidige inkomen, beschikbare geldmiddelen en de huidige woonkosten van de aanvrager. 
Ook stelt de gemeente vast of de aanvrager de TONK-uitkering mag houden, of dat het bedrag wordt uitgekeerd als een lening die later kan worden terugbetaald. 

Meer weten over de TONK? Aanvragen?

Meer informatie en het aanvraagformulier voor een TONK-uitkering vindt u op: 
www.ouder-amstel.nl/tonk.