Samen maken we Ouder-Amstel

Denkt u wel eens mee over een plan of project in onze gemeente? Bijvoorbeeld over het centrumplan, de Nieuwe Kern, of het verkeersplan? De gemeente wil graag dat inwoners goed mee kunnen denken over plannen en ontwikkelingen in hun omgeving. Zodat we écht samen Ouder-Amstel maken. Daarom nodigen we u uit om deel te nemen aan onze enquête.

Enquête over participatie

In de enquête vragen we uw mening over participatie. Op welke manier wilt u graag meedenken over plannen en ontwikkelingen in de gemeente? Wat gaat er goed? En wat kan er beter? Hoe zorgen we ervoor dat er verschillende mensen meedenken: bijvoorbeeld kinderen, jongeren, gezinnen en ouderen? Met uw inbreng verbeteren we ons participatiebeleid.

Voorbereiding op de Omgevingswet

De gemeente bereidt zich voor op de Omgevingswet. We maken de komende tijd een omgevingsvisie. Deze visie gaat over de toekomst van onze leefomgeving. We maken ook een omgevingsplan met alle regels over de leefomgeving. Dit omgevingsplan vervangt straks alle bestemmingsplannen. In de enquête vragen we ook of en hoe u betrokken wilt worden bij het opstellen van onze omgevingsvisie en bij het omgevingsplan. 

Meedoen is makkelijk!

Helpt u ons bij het verbeteren van onze werkwijze? Vul dan snel de enquête in

Meedoen kan tot en met 25 april 2021. 

Zo maken we samen Ouder-Amstel!

Samen maken we Ouder-Amstel Banner