Ouder-Amstel drukt op pauzeknop Entrada-project

De gemeente Ouder-Amstel maakt pas op de plaats met betrekking tot het bouwproject Entrada in Duivendrecht. Rond deze tijd zou een verderuitgewerkt plan (de stedenbouwkundige visie) voor het project van zo’n 900 woningen publiek worden. Verdeeldheid bij de grondeigenaren leidt er echter toe dat alternatieven in kaart gebracht moeten worden.

Verantwoordelijk wethouder Axel Boomgaars: “Helaas is er op dit moment geen eensgezindheid onder de grondeigenaren over de plannen voor Entrada. Voor OuderAmstel is het echter essentieel dat de neuzen dezelfde kant op staan als basis voor eenverdere samenwerking. Daarom gaan wij nu niet naar buiten met een plan, alsonduidelijk is of het gerealiseerd kan worden.”

De komende tijd brengt de gemeente dan ook in kaart wat nodig is om het bouwproject alsnog tot een succes te maken. Daarbij wordt onder meer gekeken of er vanuit een gezamenlijke strategie met alle grondeigenaren ontwikkeld kan worden. Een andere mogelijkheid die wordt onderzocht is een meer gefaseerde ofwel trapsgewijze ontwikkeling van het gebied. Als vanzelfsprekend zullen de uitgangspunten die de
gemeenteraad voor dit project heeft gesteld in alle nader te onderzoeken scenario’s leidend zijn en blijven. Over enkele maanden verwacht het college duidelijkheid te hebben over of en zo ja hoe het project verder kan.

Boomgaars: “Als gemeente blijven wij geloven in de kansen voor Entrada, maar de belangen van onze inwoners staan voorop: we willen kwalitatief en betaalbaar wonen in het gebied.”

Axel Boomgaars