Inspirerende laatste onderwijsbijeenkomst Marian van der Weele

Marian van der Weele zwaaide vorig week donderdag af als wethouder van de gemeente Ouder-Amstel. Die donderdagmiddag zat ze voor de laatste keer het onderwijsoverleg voor, waar naast betrokken ambtenaren, schoolbesturen, schooldirecteuren en managers van de kinderopvang bij aanwezig zijn. Speciaal voor deze laatste keer had ze Rutger Hageraats, directeur van Nederlands Jeugdinstituut, uitgenodigd om een presentatie te geven over de ‘pedagogische civil society’. “Een buitengewoon inspirerend verhaal en een afscheidscadeau van mij aan het onderwijsveld,” licht Van der Weele toe.

Gastspreker Rutger Hageraats deelt kennis over de ‘pedagogische civil society’

In de zogenaamde ‘pedagogische civil society’ is de school veel meer dan een plek waar kinderen onderwijs genieten. Zo vormt de school een belangrijke verbindende schakel, waarin mensen, functies en voorzieningen samenkomen, ontmoeting gestimuleerd wordt en ouders nadrukkelijk betrokken worden. Ofwel, de school als kloppend hart van je samenleving. Met als doel ruim baan te geven aan de drie belangrijkste onderwijsfuncties, namelijk: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Opgroeien gaat volgens Hageraats met vallen en opstaan. Door onder meer te investeren in de sociale binding, erkenning en waardering te geven voor positief gedrag en steun te ervaren van volwassenen in de omgeving, leren kinderen hier beter mee om te gaan. En ontwikkelen ze onder andere meer competenties en vaardigheden, zijn ze gemotiveerder op school en ontwikkelen ze een positieve identiteit. 

Samen opvoeden

Hageraats benadrukt dat de ‘pedagogische civil society’ feitelijk gaat over het samen opvoeden. Het is een samenspel tussen kinderen, opvoeders en mede-opvoeders, dichtbij en op afstand. Als eerste zijn natuurlijk de ouders aan zet, maar daarnaast zijn er tal van ‘mede-opvoeders’ die veel invloed hebben. Zoals de school, de jongerenwerker, de sportcoach, familie en vrienden. Het draait er uiteindelijk om dat deze ‘mede-opvoeders’ en de ouders elkaar weten te vinden, elkaar helpen, stimuleren en inspireren. Met als doel het kunnen bieden van een kansrijke jeugd voor ieder kind. “De kennis over de ‘pedagogische civil society’ is voor mij een enorme inspiratiebron en sluit goed aan bij hoe ik de afgelopen jaren vorm en inhoud heb gegeven aan de onderwijsportefeuille. Zoals in het project ‘Buurtgezinnen’, waarbij stabiele gezinnen gekoppeld worden aan gezinnen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daarnaast heeft de gemeente ouder-kind coaches in dienst, streeft de gemeente naar de ontwikkeling van meer kindcentra en wordt twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst jeugd georganiseerd.”

Opvolging

Met wethouder Willem Jansen, heeft Van der Weele een zielsverwant als opvolger. Ook hij onderstreept het belang van een ‘pedagogische civil society’. “Ik kom uit een echte onderwijsfamilie. Zo was mijn vader directeur op een basisschool. Onderwijs zit in mijn hart. Ik ben er dan ook trots op het spreekwoordelijke stokje van Marian van der Weele over te mogen nemen en samen met de samenleving verder te bouwen aan het realiseren van een ‘pedagogische civil society’.”