Zomerscholen voor extra ondersteuning leerlingen

Voor zowel kinderen op de basisscholen in Duivendrecht als Ouderkerk aan de Amstel komt er een zomerschool!
De gemeente Ouder-Amstel heeft de samenwerking opgezocht met de twee buurgemeenten Amstelveen en Diemen voor het organiseren van zomerscholen.

Het coronavirus en de scholensluiting heeft tot gevolg gehad dat er op verschillende vlakken leerachterstanden zijn ontstaan. Niet alleen op het gebied van taal en rekenen, maar ook op sociaal-emotioneel vlak. Met de zomerscholen hopen wij kinderen een steuntje in de rug te geven. Met behulp van het programma waarin aandacht is voor taal, rekenen, leesvaardigheid, maar ook voor sport en spel, kunnen kinderen een betere start maken in het nieuwe schooljaar. 

Zomerschool Diemen

Stichting Florente organiseert in samenwerking met gemeente Diemen en gemeente Ouder-Amstel een zomerschool voor leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. De zomerschool is er voor leerlingen van de huidige groepen 6 en 7 van de basisscholen in Diemen en Duivendrecht. De zomerschool vindt in Diemen op locatie de Kersenboom in de laatste weken van de zomervakantie plaats.

Zomerschool Amstelveen

Leerlingen van de scholen in Ouderkerk aan de Amstel, die extra ondersteuning nodig hebben, mogen gebruik maken van de zomerschool in Amstelveen. De gemeente Amstelveen organiseert de zomerschool samen met de schoolbesturen Onderwijsgroep Amstelland en Amstelwijs. De zomerschool van Amstelveen is er voor leerlingen van de groepen 3 tot en met 8. De zomerschool vindt plaats in Amstelveen voor de leerlingen uit Ouderkerk op locatie de Horizon in de tweede en derde week van de vakantie, van 19 tot en met 30 juli.

Deelname is kosteloos. De scholen kijken zelf in samenwerking met de leerkrachten welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen en nemen dan zelf contact op met de ouders. De schooldirectie kan vervolgens tot 11 juni leerlingen aanmelden voor de zomerschool in Diemen en tot 26 juni voor de zomerschool in Amstelveen.