Meting luchtkwaliteit 2020

Gedurende een groot aantal jaren verricht de GGD Amsterdam, afdeling Luchtkwaliteit, luchtmetingen op diverse plaatsen in de gemeente. In 2020 is gemeten op stikstofdioxide (NO2). Dit onderdeel vormt samen met fijnstof een belangrijk graadmeter voor de luchtkwaliteit en legt een directe relatie met uitstoot van uitlaatgassen. 

Er is gemeten bij zogenaamde snelweg- en achtergrondlocaties en locaties die onder invloed staan van het lokale verkeer. 
In Ouderkerk aan de Amstel is een jaargemiddelde NO2 concentratie gemeten van afgerond 16 µg/m3. Voor Duivendrecht was dat afgerond 19 µg/m3. Zowel in Ouderkerk aan de Amstel als in Duivendrecht bleven de gemeten NO2 concentraties in 2020 (ver) beneden de grenswaarde van 40 µg/m3. 

Het is waarschijnlijk dat de meetresultaten beïnvloed zijn onder invloed van het weer en door een afname van het verkeer als gevolg van COVID-19 maatregelen (lockdown). 
De rapportage van de GGD Amsterdam kunt u vinden op www.ouder-amstel.nl/luchtkwaliteit. Hier vindt u ook een kaart van alle meetpunten en een overzicht van alle metingen.