Concept Beeldkwaliteitsplan Werkstad OverAmstel Ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel hebben op 1 juni 2021 het concept beeldkwaliteitsplan Werkstad OverAmstel vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan biedt spelregels voor inrichting, volume en kleur- en materiaalgebruik voor zowel gebouwen als de openbare ruimte in de Werkstad.

In dit plan wordt de gewenste ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en de buitenruimte beschreven. De welstandscommissie beoordeelt bouwplannen op basis van het beeldkwaliteitsplan. Met behulp van het beeldkwaliteitsplan wordt de samenhang tussen verschillende ontwikkelingen gewaarborgd, waardoor de Werkstad als één gebied herkenbaar wordt. 

Inzage

Bekijk het concept beeldkwaliteitsplan op samenmakenweouderamstel.nl. Wilt u het concept beeldkwaliteitsplan liever op papier inzien, dan kan dat op afspraak in het gemeentehuis van Ouder-Amstel. U kunt hiervoor contact opnemen met Renske Oussoren, telefoon (020) 496 21 21 of via e-mail: Renske.Oussoren@Ouder-Amstel.nl.

Informatieavond

Op 29 juni wordt daarnaast van 19.30 tot 21.00 uur een digitale informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt een presentatie gegeven over wat in het beeldkwaliteitsplan is opgenomen en wordt u in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. U kunt zich hiervoor per mail aanmelden via onderstaand contactpersoon.  

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzageleging is het mogelijk om uw zienswijze over het concept beeldkwaliteitsplan kenbaar te maken aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel. Insturen van uw zienswijze kan onder vermelding van kenmerk 2021-028139 en met onderwerp ‘beeldkwaliteitsplan’ per e-mail (voorkeur) naar Renske.Oussoren@Ouder-Amstel.nl of per post  (eventueel) aan het College van burgemeester en wethouders Ouder-Amstel, postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.