Betere hulp bij schulden: Ouder-Amstel voert saneringskrediet in

De gemeente Ouder-Amstel biedt sinds kort, in samenwerking met Kredietbank Nederland, saneringskredieten aan voor inwoners met problematische schulden. Een saneringskrediet is een bewezen oplossing voor schulden, die een inwoner én schuldeisers snel en goed helpt.


Illustratie: munten

Een saneringskrediet is een vorm van schuldregeling. Met deze lening wordt de totale schuld afgekocht. Bij een saneringskrediet ontvangen de schuldeisers na akkoord direct hun geld. Saneringskredieten zorgen voor een stabiele financiële situatie. De inwoner met schulden is in één keer van zijn of haar diverse schuldeisers af en houdt maar één schuldeiser over: Kredietbank Nederland. Dit geeft meer overzicht en minder stress, waardoor iemand beter in staat is om te werken aan zijn of haar toekomst. 

Axel Boomgaars, wethouder Werk en Inkomen: “We zien dat het hebben van veel verschillende schulden ervoor zorgt dat het mensen boven hun hoofd groeit. Dat leidt tot extra stress en daardoor regelmatig meer (financiële) problemen. Die vicieuze cirkel willen we stoppen. De rust van een snelle oplossing helpt erbij dat de inwoner met schulden zich kan richten op het werken aan oplossingen om het leven weer op de rit te krijgen.”

Hulp voor inwoners, duidelijkheid voor schuldeisers

Naast inwoners met schulden, zijn ook de schuldeisers geholpen met de saneringskredieten. De schuldeiser heeft duidelijkheid, weet waar hij aan toe is en bespaart op administratieve kosten. De gemeente bespaart het tijd en inzet van haar schuldhulpverleners, omdat die geen hercontroles hoeven uit te voeren en zich kunnen richten op de ondersteuning van andere inwoners.

Aanvragen saneringskrediet

Sinds 1 juni 2021 biedt de gemeente saneringskredieten aan. Wie hier gebruik van wil maken, kan contact opnemen met Schuldhulpverlening, via telefoonnummer (020) 496 21 21 of via schuldhulpverlening@ouder-amstel.nl