Benoeming raadslid Verheul en fractieassistent Van Dijk

Mevrouw Verheul is in de raadsvergadering van 27 mei jongstleden benoemd tot raadslid van de fractie Natuurlijk Belang. In dezelfde raadsvergadering is de heer Van Dijk benoemd tot fractieassistent van D66.

Al geruime tijd staat mevrouw Verheul de fractie bij maar in de functie van fractieassistent. Burgemeester Joyce Langenacker heeft na de benoeming de eed afgenomen en heeft namens de gemeenteraad de bloemen overhandigd aan mevrouw Verheul.

Burgemeester Langenacker overhandigt bloemen aan raadslid Verheul
Foto: Burgemeester Langenacker overhandigt bloemen aan raadslid Verheul

De heer van Dijk is geen onbekende in de politiek, maar wél nieuw in Ouder-Amstel. Na het afleggen van de belofte feliciteerde burgemeester Joyce Langenacker hem namens de gemeenteraad.

Burgemeester Langenacker overhandigt bloemen aan fractieassistent Van Dijk
Foto: Burgemeester Langenacker overhandigt bloemen aan fractieassistent Van Dijk