Installatie gemeenteraad

Mevrouw Daniels – van ‘t Hoff is in de raadsvergadering van 8 juli jongstleden tijdelijk benoemd tot raadslid namens de fractie Ouder-Amstel Anders. Al geruime tijd is zij werkzaam bij de fractie maar in de functie van fractieassistent. Mevrouw van ’t Hoff heeft de belofte afgelegd.

Daarnaast heeft mevrouw Kleuver de belofte afgelegd en is zij tijdelijk benoemd tot fractieassistent van OAA. Ook heeft de heer de Graaff de belofte afgelegd en is hij benoemd tot fractieassistent van PvdA. Burgemeester Joyce Langenacker heeft namens de gemeenteraad de bloemen overhandigd.

V.l.n.r. de heer de Graaff, mevrouw Daniels – van ’t Hoff, mevrouw Kleuver en burgemeester Langenacker.
Foto: v.l.n.r. de heer de Graaff, mevrouw Daniels – van ’t Hoff, mevrouw Kleuver en burgemeester Langenacker.