Inspraak nieuwe verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022

De Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022 regelt de toegang tot jeugdhulpvoorzieningen in Ouder-Amstel. Deze verordening wordt aangepast. Ook de nadere regels worden aangepast.

Van 14 juli tot 26 augustus is de inspraakperiode. Inwoners, organisaties en andere belanghebbenden kunnen dan reageren op de voorgestelde nieuwe verordening en nadere regels. 

Nieuwe inkoop

Per 1 januari 2022 koopt de gemeente Ouder-Amstel een deel van de jeugdhulp opnieuw in: de hoog-specialistische jeugdhulp. Daarom wordt de verordening aangepast. Voor gezinnen, lokale teams en jeugdhulpaanbieders wordt het eenvoudiger. U kunt hierover meer lezen op de volgende pagina’s.

U kunt de concept verordening lezen. De veranderingen zijn ook omschreven in de nadere regels Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022 en Nadere regels jeugdhulp Ouder-Amstel 2022 via www.overheid.nl 

Reactie indienen 

Tussen 14 juli en 26 augustus kunnen inwoners, organisaties en andere betrokkenen reageren op de verordening en nadere regels.

  • Dat kan per post: Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel
  • Of per email aan gemeente@ouder-amstel.nl onder vermelding van ‘Inspraak verordening en nadere regels jeugdhulp, zaaknummer 2021-042150.

Vragen

De inspraakreacties worden verwerkt in een zogenaamde Nota van Beantwoording. Hierin staan de binnengekomen reacties, plus wat de gemeente met de reacties doet. Daarna besluit de gemeenteraad over de verordening.