Vaccinatie zorgmedewerkers 11 januari van start

Vanaf 11 januari start de grootscheepse vaccinatie tegen Covid-19 in de RAI. Allereerst worden 30.000 medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio Amsterdam-Amstelland gevaccineerd.

In heel Nederland worden rond de 200.000 zorgmedewerkers van verpleeg- en verzorgingsinstellingen sinds 6 januari door de GGD gevaccineerd, op uitnodiging van hun werkgever. In de regio Amsterdam-Amstelland zijn dat 30.000 medewerkers. GGD Amsterdam is afhankelijk van de levering van vaccins door de Rijksoverheid. Daarom begint de GGD met 300 afspraken per dag. Vanaf 15 januari gaat dat al naar 536 per dag. Dit loopt verder op als er meer vaccins beschikbaar worden gesteld.

Volledig coronaproof

De locatie in de RAI voldoet aan alle eisen die aan grootschalige vaccinatielocaties worden gesteld. Denk daarbij aan hygiënisch werken en de juiste afvoer van afval. Vanzelfsprekend geldt overal de vereiste 1,5 meter afstand en wordt gebruik gemaakt van looproutes. Er is altijd een arts aanwezig voor het toezicht op de kwaliteit van de zorg en het beheer van de vaccins. De arts adviseert ook bij medische vragen en verleent zo nodig nazorg. Alle vaccinatiemedewerkers hebben de vereiste deskundigheid.

BioNTech/Pfizer vaccin

Voorlopig krijgen zorgmedewerkers het vaccin van BioNTech/Pfizer. Als er andere vaccins beschikbaar komen, kunnen die ook worden ingezet. Het gaat bij Pfizer om 2 vaccinaties met een tussenpoos van 3 of 4 weken. Het BioNTech/Pfizer-vaccin activeert het afweersysteem van het lichaam en zorgt zo voor bescherming tegen het coronavirus. Vaccinatie kan bijwerkingen veroorzaken, zoals koorts of hoofdpijn. Die beginnen meestal snel na de prik en gaan bijna altijd binnen een paar dagen weer over.

Vervolg

Na de zorgmedewerkers van verpleeg- en verzorgingsinstellingen zijn andere groepen aan de beurt. De Rijksoverheid bepaalt de volgorde van vaccinatie, zoals staat aangegeven op de website van het RIVM. Het ministerie verwacht dat thuiswonende 60-plussers vanaf maart worden gevaccineerd. Voor mensen tussen de 18 en 60 jaar zonder medische indicatie begint het vaccineren volgens de huidige vaccinatiestrategie in april of mei, maar dit hangt af van de tijdige levering van de verschillende vaccinaties. Vaccinatie is vrijwillig, maar wordt dringend geadviseerd, omdat het een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het coronavirus levert.
Het zal nog een tijd duren voordat een groot deel van de bevolking gevaccineerd is, en de vaccins bieden geen 100% bescherming tegen het virus. Het blijft daarom heel belangrijk dat mensen zich aan de geldende coronamaatregelen blijven houden.

Meer weten? Raadpleeg de website van GGD Amsterdam.