Enquête Mobiliteitsvisie

Hoe gaat het met het verkeer in Ouder-Amstel? Hoe zou het in de toekomst moeten gaan? Wat kan er beter? Om een antwoord te geven op die vragen werken wij aan een mobiliteitsvisie.

Die visie speelt in op de vraag: Hoe gaan we ons in de toekomst verplaatsen? In zo’n visie komen veel onderwerpen aan de orde zoals verkeersveiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Dus gaat het over parkeren, fietsers, voetgangers, openbaar vervoer maar ook over wielrenner op weg naar De Ronde Hoep. Onderwerpen waarmee iedereen in zijn omgeving te maken heeft en waarover iedereen een mening heeft. En daar zijn wij benieuwd naar!

Doe met ons mee 

Vul de vragenlijst in voor dinsdag 2 februari 2021. U helpt ons enorm om wat goed en minder goed gaat in kaart te brengen. Bovendien maakt u kans op een cadeaubon van €50,-. Hiervoor moet u wel de vragenlijst volledig invullen en op de laatste pagina uw mailadres vermelden. Let op: er is een vragenlijst voor bewoners en een vragenlijst voor ondernemers. Onderneemt en woont u in Ouder-Amstel? Dan kunt u aan beide enquêtes meedoen. 

Informatie

Om mee te doen ontvangt u een uitnodiging per post. Uiteraard vindt u daarin alle informatie. Heeft u vragen of opmerkingen over de mobiliteitsvisie? Neem dan contact met Frans de Haes, strategisch adviseur verkeer en vervoer, via frans.de.haes@ouder-amstel.nl